DQƏTM Yenidənhazırlanma təhsili alan dinləyicilərin akademik borclarının ləğvi üçün imtahan cədvəli və imtahan testləri

12 DEKABR 2019

2019/2020-ci tədris ilində yenidənhazırlanma təhsili alan dinləyicilər üçün akademik borclarının ləğvi üzrə  imtahan cədvəli və imtahan testləri

İmtahanlar 2-ci tədris binası Gənclik korpusunda təşkil olunacaq.

Maliyyə

Maliyyə işi

Dünya iqtisadiyyatı

*

N Fənn
1 8027y Mikroiqtisadiyyat
2 8034y Statistika
3 8018y İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
4 8020y Makroiqtisadiyyat
5 8030y Mühasibat uçotu
6 8017y İqtisadi təhlil
7 8022y Maliyyə (iqtisadi) təhlili
8 8023y Maliyyə hüququ
9 8032y Pul və banklar
10 8021y Maliyyə
11 8002y Bank uçotu
12  8028y Müəssisələrin maliyyəsi
13  8001y Bank işi
14  8011y Büdcə və xəzinə uçotu
15  8033y Sığorta işi
16  8038y Vergi və vergiqoymanın əsasları
17  8024y Maliyyə nəzarəti və audit
18   8003y Beynəlxalq valyutakredit münasibətləri
19  8009y Büdcə sistemi
20  8010y Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
21  8037y Vergi və vergitutma
22  8016y İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompyuter texnologiyaları
23  8015y İnformasiya iqtisadiyyatı
24  8026y Menecmentin əsasları
25  8006y Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
26  8029y Müəssisənin iqtisadiyyatı
27 8019y İşgüzar ingilis dili
28 8043y Qiymətli kağızlar
29 8044y Xarici ölkələrin maliyyəsi
30 8045y Kompyuter vərdişləri
31 8046y Büdcə uçotu və hesabatı
32 8007y Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
33 8047y Beynəlxalq kommersiya işi – 1
34 8048y Beynəlxalq kommersiya işi – 2
35 8035 Transmilli korporasiyalar
36 8013 Dünya iqtisadiyyatı
37 8005 Beynəlxalq iqtisadi hüquq
38 8025 Menecment
39 8039 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu
40 8012 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri