I,II,III kurslarda təhsil alan (o cümlədən SABAH mərkəzi və Bey. İqt. məktəbində təhsil alan) tələbələr üçün bütün fənlər üzrə 2017-2018 tədris ilinin yaz semestri üzrə II kollokvium cədvəli

26 APREL 2018