mal_meh_fotoi.f.d. Babayev Mehman Telman oğlu

1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə Nərimanov rayonu 45 №-li orta məktəbi bitirmişdir.

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Maliyyə-kradit fakultəsinə daxil olmuşdur.

1998-ci ildə həmin universitetin bakalavr pilləsini; 2000-ci ildə həmin ixtisas üzrə maqistr pilləsini bitirmişdir.

*
2001-ci ildə İqtisad İnstitutuna Maliyyə ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 2004-cü ildə aspiranturanı bitirmişdir.

 

*
2005-ci ildən etibarən İqtisad Universitetini “Maliyyə” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında Əhalinin sosial müdafiəsinin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”  mövzusu üzrə namizədlik    dissertasiyasını    müdafiə    etmişdir.

2011-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

1 monoqrafiya və 11 elmi əsərin müəllifidir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI