mal_meh_fotoi.f.d., b/m. Babayev Mehman Telman oğlu

1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə Nərimanov rayonu 45 №-li orta məktəbi bitirmişdir.

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Maliyyə-kredit fakültəsinə daxil olmuşdur.

1998-ci ildə həmin universitetin bakalavr pilləsini;
2000-ci ildə həmin ixtisas üzrə maqistr pilləsini bitirmişdir.

*
2001-ci ildə İqtisad İnstitutuna Maliyyə ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 2004-cü ildə aspiranturanı bitirmişdir.

 

*
2005-ci ildən etibarən İqtisad Universitetini “Maliyyə” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında Əhalinin sosial müdafiəsinin maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2011-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

2017-ci ildən UNEC-in “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının baş müəllimidir.

1 monoqrafiya və 11 elmi əsərin müəllifidir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI