Список рейтинга профессорско-преподавательского состава UNEC на 2016-2017 учебный год

13 СЕНТЯБРЯ 2017 | ПРОСМОТРЫ:
817

Обнародован список рейтинга профессорско-преподавательского состава в Системе дифференциальной заработной платы за 2016-2017 учебный год, успешно осуществляемый в UNEC. Список рейтинга в Системе дифференциальной заработной платы определяется на основе более 100 показателей научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава.

Целью применения Системы дифференциальной заработной платы является направление научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава на осуществление целей UNEC. С этой точки зрения, применяемая система,  создавая почву для расширения  направленной деятельности, повышения индивидуальной и групповой продуктивности научной работы профессорско-преподавательского состава, создания среди них здоровой конкуренции и повышения уровня удовлетворенности работой, служит повышению эффективности и качества учебной, научно-исследовательской и административной деятельности в UNEC.

Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году зарплата преподавателей, занявших в списке рейтинга   1-10 места,  повысится в 2 раза,  11-30 места в 1,7 раз,  31-60 места в 1,5 раз, 61- 100 места  в  1,2 раза.

СПИСОК PDF

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏK HAQQI SİSTEMİNDƏ PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİNİN

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ REYTİNQİ

Reytinq

A.S.A.

Kafedra

Vəzifə

İllik xidməti fəaliyyət balı (F)

1 Məmmədov Zahid Fərrux Maliyyə və maliyyə institutları Professor   50.786
2 Əhmədov Fariz Saleh İqtisadiyyat və İşlətmə Dosent   43.999
3 Akbulaev Nurkhodzha Nazirhodzha İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   40.713
4 Babayev Əlican Pirican İqtisadi nəzəriyyə Professor   36.885
5 Əbdülhəsənov Tofiq Əbdüləziz Azərbaycan dili Professor   36.671
6 Əmrahova Mətanət Bəkir Azərbaycan dili Müəllim   36.631
7 Rzayev Anar Yaşar Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Dosent   35.085
8 Aslanlı Araz Azad İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   33.735
9 Xəlilova Təranə Əhmədağa Azərbaycan dili Dosent   33.662
10 Qəribli Emin Adil Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   33.405
11 Əhmədov Mirağa Məhərrəm Marketinq Dosent   32.061
12 Quliyeva Günay Ümüdvar İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   31.395
13 Muradov Rəşad Şahbaz Biznesin idarə edilməsi Professor   31.115
14 Aşurbəyli-Hüseynova Nigar Pirverdi Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   31.082
15 Sadıqov Elnur Məhəmməd Maliyyə və maliyyə institutları Professor   31.016
16 Qurbanova Tünzalə Tofiq Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   30.586
17 Bağırzadə Elşən Rəsul Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   30.233
18 Əkbərov Şahin Şükür İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   29.767
19 Qubadova Aybəniz Ənvər Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   29.719
20 Yaqubov Sakit Məmməd Statistika Professor   29.585
21 Xudiyev Nizami Nəcəfqulu Maliyyə və maliyyə institutları Professor   29.296
22 Hacıyeva Leyla Arif Marketinq Dosent   29.238
23 Məmmədov Fəxri Məmməd Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   28.845
24 Quliyev  Oqtay  Qulu İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   28.817
25 İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd Azərbaycan dili Dosent   27.876
26 İbrahimov Müslüm Azad Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   27.798
27 Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin Standartlaşdırma və sertifikasiya Professor   27.705
28 Aslanov Zabit Yunus Standartlaşdırma və sertifikasiya Dosent   27.686
29 Yusifova Sevinc Sakit Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   27.503
30 Seydəliyev İlham Məhəmməd Standartlaşdırma və sertifikasiya Dosent   27.488
31 Əlizadə Təhmasib Cəmiyyət Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   27.486
32 Yusifova Mehriban Rauf Qida məhsullarının texnologiyası Müəllim   27.480
33 Əliyeva Bəsti Məhər İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   27.359
34 Abbasova Sevinc Ağaməmməd Mühasibat uçotu və audit Dosent   27.107
35 Həsənli Yadulla Həmdulla Ekonometrika Müəllim   27.041
36 İbrahimova Qənirə Alim Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   26.991
37 Hacıyev Hafis Əhməd Mühasibat uçotu və audit Dosent   26.888
38 Nəsrullayeva Günəş Məzahir Qida məhsullarının texnologiyası Baş müəllim   26.723
39 Qasımova Elfanə Nəsimi Dizayn Dosent   26.654
40 Məmmədova Sevər Mömin Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   26.513
41 Yusifova Nailə Yusif Azərbaycan dili Baş müəllim   26.469
42 Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn Maliyyə və maliyyə institutları Professor   26.346
43 Cəfərov Hidayət Fərrux Humanitar fənlər Professor   26.055
44 Əhmədov Məhiş Alış İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Professor   26.055
45 Quşxani Rauf Nəsir Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   25.996
46 Səmədova Elnarə Robert Biznesin idarə edilməsi Dosent   25.896
47 Seyidov Abbas Qadir Humanitar fənlər Professor   25.853
48 Hüseynova Arzu Doğru İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   25.830
49 Quliyeva Aidə Aydın İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   25.639
50 Məmmədova Sevda Kərim Biznesin idarə edilməsi Müəllim   25.580
51 Həmidov Həmid İnsaf Biznesin idarə edilməsi Dosent   25.488
52 Kazımov Anar Altay Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Baş müəllim   25.156
53 Hacıyev Qalib Bəhram Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   25.111
54 Kəlbiyev Yaşar Atakişi Maliyyə və maliyyə institutları Professor   24.745
55 Məmmədova Gültəkin Qabil Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   24.707
56 İbrahimov Zöhrab Həsən Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   24.619
57 Seyidova Afət Cumar Beynəlxalq münasibətlər Dosent   24.588
58 Cəfərov Nazim Kamil İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   24.531
59 Məmmədli Elşən Xalid İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   24.467
60 Abdullayeva Esmira Canəli Qiymət və qiymətləndirmə Assistent   24.267
61 Əliyeva Təranə Əbülfəz İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   24.023
62 Rzayeva İnara Rza Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Dosent   23.913
63 Əliyev Ümidvar Qəmbər Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   23.803
64 Şirvanova Təranə Əmirağa Beynəlxalq münasibətlər Baş müəllim   23.801
65 Babayev Azər Alim Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   23.749
66 Vəliyev Fazil Əli Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Professor   23.593
67 Eyyubov Anar Kürdoğlu Beynəlxalq münasibətlər Dosent   23.578
68 Məmmədov Aqil  Arif İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   23.571
69 Osmanov Tofiq Ramazan İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   23.474
70 Məmmədov Anar Rauf Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   23.375
71 Qasımov Raqif Xanbala İqtisadiyyat və İşlətmə Dosent   23.254
72 Ələsgərova Aygün Ağasəlim Menecment Dosent   23.182
73 Səmədov Pərviz Həbib Beynəlxalq münasibətlər Müəllim   23.166
74 Məmmədova  Mətanət  Rəfail İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   23.098
75 Mirzəyev Gəray Surxay İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   23.052
76 Mirzəyeva Gülnar İsmayıl İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   23.034
77 Babayeva Rəna Fikrət Fizika və kimya Professor   23.017
78 Fərzəliyev Məzahir Həmzə Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Professor   22.938
79 Hümbətova Suqra İnqilab Qiymət və qiymətləndirmə Müəllim   22.891
80 Həmidova Lalə Adil Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   22.848
81 Cabbarov Ramil Şahin Marketinq Müəllim   22.820
82 Qədimalıyeva Aynur Famil Azərbaycan dili Dosent   22.752
83 Süleymanov Turan Süleyman Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   22.691
84 Rzayev İmran Mirzə Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   22.646
85 Həsənli Mirələm Xası Maliyyə və maliyyə institutları Professor   22.629
86 Kaşıyeva Ləman Aydın Biznesin idarə edilməsi Dosent   22.427
87 Əkbərova Səbinə Sabir Marketinq Müəllim   22.401
88 Əliyev Yusif Nadim İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   22.381
89 Əhmədova Emiliya Oktay Marketinq Müəllim   22.380
90 Əliyev Müşrəvan Əli İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   22.166
91 Bayramlı Qadir Nəzir İqtisadiyyat və İşlətmə Dosent   22.086
92 Mehdiyeva Leyla Tofiq Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   22.011
93 Hüseynova Aybəniz Məhərrəm Azərbaycan dili Dosent   22.006
94 Məhərrəmova Mehriban Həmid Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   21.992
95 Səmədov Elçin Ələsgər İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   21.915
96 Kazımova İlhamə Hüseyn Qida məhsullarının texnologiyası Müəllim   21.856
97 Hüseynli Aytən Təyyar Biznesin idarə edilməsi Dosent   21.819
98 Həsənova Cəmilə Vaqif Humanitar fənlər Baş müəllim   21.683
99 Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   21.665
100 Quliyev Tofiq Əvəz Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Professor   21.615
101 Sadıqov Tahir Əli Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   21.542
102 Qafarov Şamil Saleh Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   21.462
103 Hacıyev Fazil Şöhlət Mühasibat uçotu və audit Professor   21.387
104 Əzizova Gülənbər Arif İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Professor   21.324
105 Qurbanov Bayraməli Şükür Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   21.312
106 Qurbanova Afilə Alı Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   21.244
107 Abbasova Yeganə Mirzəxan Xarici dillər Müəllim   21.241
108 Xanlar Zadə Sərvinaz Məmməd Həsən Biznesin idarə edilməsi Dosent   21.221
109 Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   21.159
110 Fərzəliyev Elsevər Baba Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   21.148
111 Səmədov Aydın Hidayət Ticarət və gömrük işinin təşkili Professor   21.143
112 Eminov Fərhad Bayram Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   21.131
113 Məmmədov Elşən Qardaşxan Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Baş müəllim   21.126
114 Tağıyev Mayıl Məsim Fizika və kimya Professor   20.984
115 Qəhrəmanova Çinarə Məmməd Azərbaycan dili Müəllim   20.943
116 Salihova Sudabə Qismət İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   20.908
117 Isayev Söhrab Zülfüqar İqtisadi hüquq Dosent   20.765
118 Əzizov Ramis Nəhməd Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   20.716
119 Rəcəbov İlqar Saleh Standartlaşdırma və sertifikasiya Baş müəllim   20.656
120 Məhərrəmova Sevinc İsmayıl Qida məhsullarının texnologiyası Müəllim   20.607
121 Əhmədov Turan  Ələkbər İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   20.590
122 Həsənov Heydər Sərdar Menecment Professor   20.588
123 Salayev Rauf Arif Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   20.586
124 Kərimov Atiq Ehsən Maliyyə və maliyyə institutları Professor   20.560
125 Axundova Nazilə Abdul Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   20.546
126 Rzayeva Ülviyyə Şahin İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Müəllim   20.534
127 Dadaşova Kəmalə Seyfulla Standartlaşdırma və sertifikasiya Baş müəllim   20.518
128 Neymətova Ülkər Vaqif İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   20.437
129 Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud Marketinq Dosent   20.422
130 Sadıqov Mustafa Məmmədsadıq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   20.345
131 Əliyev Məhəmməd Ələkbər Biznesin idarə edilməsi Dosent   20.344
132 Cəfərli Hənifə Alhüseyn Mühasibat uçotu və audit Dosent   20.314
133 Musayev Gəray Cümşüd İqtisadiyyat və İşlətmə Dosent   20.219
134 Məmmədova Lalə Tofiq Rus dili Baş müəllim   20.096
135 Qədimova Natəvan Səfər Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   20.051
136 Rəhimli Fikrət Əhməd Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Dosent   19.985
137 Abdullayev Abdulla Xudayat İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   19.984
138 İmanov Telman İman Marketinq Professor   19.941
139 Xəlilova Aysel Zahid Xarici dillər Baş müəllim   19.930
140 Abbasbəyli Gülnisə Ağaqulu Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   19.887
141 Abdulova Aygün Ağasadıq Biznesin idarə edilməsi Müəllim   19.859
142 Musayeva Vüsalə Hacı İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   19.842
143 Məmmədova Gülsüm Mirdamət Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   19.823
144 Cəfərov Elman Novruz Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Baş müəllim   19.802
145 Həsənova Şəfəq Çingiz Azərbaycan dili Baş müəllim   19.778
146 Alverdiyeva Nazilə Fərman İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   19.739
147 Rəhmanov Fərhad Pənah İqtisadi hüquq Professor   19.709
148 Abbasov Namiq Nazim Dizayn Müəllim   19.670
149 Muradov Rövşən Şahbaz Menecment Dosent   19.651
150 Musayeva Nəzakət Məmməd Mühasibat uçotu və audit Baş müəllim   19.647
151 Hüseynova Şəhla Akif Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   19.618
152 İsmayılzadə Əliağa Atxam Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   19.602
153 Bayramov Hafiz Məhərrəm İnformatika Dosent   19.592
154 Abbasova Sevinc Məhəddin İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   19.563
155 Hüseynov Vəkil Neymət Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Professor   19.556
156 Hacıyeva Afaq Zakir Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Müəllim   19.539
157 Cavadov Ramiz Cavad Statistika Dosent   19.507
158 Məmmədov Sahib Məmməd Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   19.492
159 Kərimоvа Təranə İsa Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   19.490
160 Həkimova Yeganə Allahyar Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   19.474
161 Qarayev Azər İslam Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   19.463
162 Bərxudarov Mənsur İsa Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Dosent   19.449
163 Kərimov İrşad Abdul Beynəlxalq iqtisadiyyat Professor   19.427
164 Bağırova Sevinc Ağadin Xarici dillər Müəllim   19.391
165 Sultanlı Səidə İsmət Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Baş müəllim   19.390
166 Ağarzayev Azər Hüseyn Biznesin idarə edilməsi Baş müəllim   19.336
167 Rzayev Rövnəq Mirzə Fizika və kimya Professor   19.330
168 Qəhrəmanova Şəhla Şəki Menecment Müəllim   19.315
169 Yusifzadə Şəhla Natiq Qida məhsullarının texnologiyası Müəllim   19.307
170 Omarova Elza Mədət Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   19.304
171 Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl Beynəlxalq münasibətlər Baş müəllim   19.155
172 Quliyev Fariz Ariz Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   19.112
173 Abbasov Alıcan Bayraməli Biznesin idarə edilməsi Professor   19.084
174 Manafov Qabil Nadir Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   19.082
175 Dadaşova Aidə Sahib Dizayn Müəllim   19.081
176 Qayıbova Sevinc Rafiq Rus dili Baş müəllim   19.026
177 Mehtiyev Azər Seyfalı Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   19.018
178 Gözəlova Solmaz Muxtar Beynəlxalq münasibətlər Dosent   18.983
179 Əliyeva Mətanət Əziz Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Baş müəllim   18.957
180 Muradova Hicran Rafiq Marketinq Müəllim   18.943
181 Babaşlı Aynur Əmirxan Qida məhsullarının texnologiyası Baş müəllim   18.913
182 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   18.911
183 Məhərrəmov Mikayıl Əkbər Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   18.907
184 İbrahimov Yusif Namaz Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   18.905
185 Ağayeva Aytən Əliağa Dizayn Müəllim   18.889
186 Tanrıverdiyev Səbuhi Mirəddin İqtisadi hüquq Baş müəllim   18.854
187 Məmmədzadə Vüqar Məhəmmədəli Beynəlxalq münasibətlər Baş müəllim   18.847
188 Məmmədova Arzu İmamverdi İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   18.842
189 Quliyeva  Aysel Aqil Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   18.816
190 Əliyeva Zənurə Həsrət İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   18.786
191 Qurbanov Nüsrət Heydər Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   18.784
192 Hacıyev Natiq Qədim İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Baş müəllim   18.716
193 İsmayılov Niyazi Musa Mühasibat uçotu və audit Dosent   18.708
194 Əliyev Əli İsmayıl Dizayn Müəllim   18.644
195 Hacıyeva Sevinc Məhərrəm Azərbaycan dili Baş müəllim   18.638
196 Məmmədova Afaq Sultan Humanitar fənlər Dosent   18.628
197 Əliyev Fuad Bahadur Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   18.597
198 Teymurova Vüsalə Eynulla Statistika Dosent   18.565
199 Niftaliyev Telman Əlimusa Humanitar fənlər Dosent   18.532
200 Musayeva Aynur Hətəm Rus dili Baş müəllim   18.502
201 Quliyeva Fəridə Rahib İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   18.487
202 Abdullayeva Sevinc Müseyib Standartlaşdırma və sertifikasiya Müəllim   18.454
203 Əhmədova Arzu Musa Fizika və kimya Baş müəllim   18.450
204 Fərzəliyev Yusif Bahadur Humanitar fənlər Dosent   18.433
205 Əlicanova Şəhla Musa Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   18.421
206 Şükürova Aygün Səfər Biznesin idarə edilməsi Baş müəllim   18.390
207 Əmirova Aygün Mustafa Rus dili Müəllim   18.385
208 Quliyeva Şəfa Tofiq Menecment Professor   18.373
209 Cəfərova Yeganə Nurəddin İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   18.341
210 Əzizova Reyhan Səftər İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Baş müəllim   18.336
211 Xankişiyeva Cəmalə Xankişi İqtisadi nəzəriyyə Dosent   18.303
212 Cəfərova Sevda Ziyad Fizika və kimya Dosent   18.224
213 Abdullayeva Məlahət Tərxan Xarici dillər Müəllim   18.206
214 Sadıqova Zülfiyyə Əkbər Menecment Müəllim   18.184
215 Hüseynov Ərzuman Aydın Müəssisənin iqtisadiyyatı Müəllim   18.183
216 Cabbarova Kəmalə Sətdar Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   18.161
217 Axundova Nailə Mubin Fizika və kimya Dosent   18.093
218 Məmmədov Azər İsmayıl İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   18.089
219 Xəlilov İlqar Bəylər Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   18.047
220 Məmmədova Nigar Oktay İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   18.043
221 Mehdiyeva Validə Zülfüqar Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   18.039
222 Hüseynova Zeynəb Ağa Həsən Rus dili Baş müəllim   18.004
223 Salehzadə Gülçöhrə Saleh Dizayn Müəllim   18.000
224 Cəfərova Lilipar Əli Dizayn Baş müəllim   17.945
225 Əfəndiyev Emin Musa Standartlaşdırma və sertifikasiya Dosent   17.930
226 Hüseynova Nisəxanım Böyükağa Dizayn Müəllim   17.913
227 Salmanova Mahilə Əlif İnformatika Dosent   17.829
228 Əliyeva Validə Rəcəb Humanitar fənlər Dosent   17.769
229 Tarverdiyev Tahir Ramazan Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   17.691
230 Allahverdiyeva İlhamə Fəxrəddin İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   17.662
231 Abbasova Elnarə Mikayıl Xarici dillər Baş müəllim   17.654
232 Xanəhmədov Nəriman Kərəm İqtisadiyyat və İşlətmə Baş müəllim   17.646
233 Sadıqov Abdulkərim Əkbər Mühasibat uçotu və audit Müəllim   17.624
234 Əliyeva Mehriban Şaban Mühasibat uçotu və audit Dosent   17.578
235 Həsənov  Ziyadxan Əli İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   17.570
236 Şamxalova Samirə Oqtay Biznesin idarə edilməsi Müəllim   17.531
237 Qasımov Əlislam İsrail Marketinq Baş müəllim   17.469
238 Musayeva Təranə Tahir Standartlaşdırma və sertifikasiya Müəllim   17.442
239 Əliyev Əli İmaş Statistika Dosent   17.442
240 Atakişiyeva Nigar Nazim Mühasibat uçotu və audit Müəllim   17.420
241 Nəbiyeva Sehrayə Məmmədkərim Xarici dillər Müəllim   17.406
242 Teymurova Rasimə Şahib Xarici dillər Müəllim   17.400
243 Zeynalova Səidə Bayram Xarici dillər Müəllim   17.368
244 Cəfərova Diana Hidayət Beynəlxalq münasibətlər Dosent   17.364
245 Əkbərov Rövşən Məmməd Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   17.359
246 Niftəliyeva Zemfira İsmixan Xarici dillər Müəllim   17.357
247 Hüseynova Leyla Nizaməddin Ekonometrika Assistent   17.350
248 Məmmədəliyev Zakir Qurban Humanitar fənlər Professor   17.347
249 Qiyasova Zeynəb Həbibağa İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   17.301
250 Xudiyeva Pikəxanım Tahir Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   17.297
251 Babayeva Suad Rafiq Rus dili Baş müəllim   17.296
252 Quliyeva Kəmalə Rafail Rus dili Baş müəllim   17.289
253 Bağır-zadə Elfira Əhməd Ağa Azərbaycan dili Baş müəllim   17.286
254 Köçərli Yalçın Ənvər Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Müəllim   17.281
255 Abdullayeva Svetlana İdris Standartlaşdırma və sertifikasiya Dosent   17.270
256 Həsənov  Mircavid  Ağakərim Menecment Assistent   17.261
257 Məmmədova Səbinə Tofikovna Xarici dillər Baş müəllim   17.254
258 Cəfərova Afət Məstan İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   17.252
259 Səfərova Təranə Qasım Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Müəllim   17.230
260 Quliyeva Nərmin Tofiq Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   17.229
261 Əkbərova Fəridə Akif İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Müəllim   17.216
262 Novruzova Fizzə Mahmud Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   17.207
263 Məmmədov Adik Seyfəl Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   17.195
264 Əskərova Mehriban Aydın Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   17.186
265 Mirzəyeva Aynur Şirin Xarici dillər Müəllim   17.147
266 Malayev Zakir Abbas Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   17.141
267 Rəhimov Namiq Kərim Qida məhsullarının texnologiyası Dosent   17.138
268 Efendi Leyli Cahangir Rus dili Baş müəllim   17.135
269 Kərimzadə Mehriban Vaqif Qiymət və qiymətləndirmə Baş müəllim   17.118
270 Quliyeva Nuşabə Rasim Xarici dillər Baş müəllim   17.113
271 Allahverdiyeva Vəfa Mübariz Azərbaycan dili Dosent   17.075
272 Hüseynov Eldar Hüseyn İnformatika Dosent   17.068
273 Məmmədova Lalə Hamlet Dizayn Baş müəllim   17.054
274 Abbasova Xatirə Eldar İnformatika Baş müəllim   17.053
275 Hüseynova Rəna Şikar İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Müəllim   17.051
276 Hüseynov Anar Aktiv Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   17.048
277 Namazova Cəmilə Bayramali Mühasibat uçotu və audit Professor   17.039
278 Eyvazov Elçin Təhməz Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   17.016
279 Musayev İsa Kərim İnformatika Müəllim   17.010
280 Mustafayeva Maral Ramazan Rus dili Baş müəllim   17.008
281 Hacıyev Əli Vəli Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   16.996
282 Mustafayeva Zöhrə İsmayıl Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   16.942
283 Əliyeva Aidə Hüseyn Xarici dillər Baş müəllim   16.924
284 Səmədov Bəhruz Adil Xarici dillər Dosent   16.883
285 İsmayılova Xurşud Cəlil Azərbaycan dili Müəllim   16.865
286 Səlimova Zəmina Hafiz Rus dili Müəllim   16.858
287 Xəlilova Ceyran Musa İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Baş müəllim   16.832
288 Cəfərova Səadət Arif Riyaziyyat Dosent   16.816
289 Mikayılova Rəna Nuru İnformatika Dosent   16.778
290 Qurbanov Sadıq Haqverdi İqtisadi hüquq Baş müəllim   16.772
291 Nəbiyev Rasim Əmir Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   16.771
292 Nəsirova Afətxanım Ağaəli Xarici dillər Baş müəllim   16.753
293 Musayev Musa Nadir İnformatika Dosent   16.736
294 Novruzova Sevinc Əzim Marketinq Dosent   16.729
295 Rizayeva Vildan Zahid Beynəlxalq iqtisadiyyat Baş müəllim   16.727
296 Hacızadə Sevda Məmmədcəfər İnformatika Müəllim   16.703
297 Vəzirova Jalə Bəşir Rus dili Baş müəllim   16.703
298 Nazirzadə Leyla Nəsir Humanitar fənlər Baş müəllim   16.684
299 Həsənov Vəkil Səfiyar Humanitar fənlər Professor   16.682
300 Musayeva Sevil Nizami Menecment Baş müəllim   16.679
301 Səmədova Mehriban Tofiq Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   16.667
302 Abidi Solmaz Ağazəki Xarici dillər Baş müəllim   16.644
303 Hüseyinova Alidə Teymur Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   16.641
304 Vəliyeva İradə Hatəm Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   16.634
305 Ələsgərova Yeganə İsmayıl Xarici dillər Müəllim   16.634
306 Cəfərova İradə İrac Xarici dillər Müəllim   16.623
307 Rzai Aydın Əli Azərbaycan dili Dosent   16.622
308 İsayev  Əbilxan  Şirin İqtisadiyyat və İşlətmə Müəllim   16.616
309 Sultanova İradə Baba Azərbaycan dili Baş müəllim   16.614
310 Hüseynova Sevinc Aydın Xarici dillər Baş müəllim   16.611
311 Quliyev Müşfiq Yelmar Beynəlxalq iqtisadiyyat Professor   16.600
312 Təhməzova Ayibə Əyyub Biznesin idarə edilməsi Baş müəllim   16.599
313 Bayramov Qəhrəman Saleh Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   16.587
314 Kazımov Rahib Nadir Mühasibat uçotu və audit Dosent   16.580
315 Nəsirova Zemfira Hətəmxan İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   16.554
316 Quliyev Asiman Aydın İqtisadi nəzəriyyə Dosent   16.522
317 Səidov Rasim Əzim İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Professor   16.520
318 Nəsibov  Vüqar  Nizami Menecment Müəllim   16.519
319 İbrahimova Könül Tariyel Azərbaycan dili Müəllim   16.514
320 Həmidova Leyli Əli Humanitar fənlər Baş müəllim   16.513
321 Şahbazov Kamil Ağazaman Menecment Professor   16.502
322 Həsənova Gülnaz Gülağa İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   16.491
323 Hüseynova Yazgüllü Süleyman Qida məhsullarının texnologiyası Baş müəllim   16.490
324 Pənahova Günay Məhiş Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Baş müəllim   16.490
325 Quliyeva Lalə Vəkil İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   16.486
326 Hüseynov Azər Ədalət İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   16.484
327 Əliyeva Sevinc Alxan Rus dili Baş müəllim   16.480
328 Ağayeva Natəvan Fəxrəddin Xarici dillər Müəllim   16.469
329 Kazımova Firəngiz Yusif Azərbaycan dili Dosent   16.463
330 Əhmədova Sevda Ömər İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   16.420
331 Ağayeva Natella Ağaəli Xarici dillər Müəllim   16.418
332 Mehdiyeva Səidə Sahib Xarici dillər Baş müəllim   16.417
333 Səfərli Günal Əliyar Azərbaycan dili Baş müəllim   16.398
334 Musayeva Rübabə Ötərxan Xarici dillər Baş müəllim   16.397
335 Şabanov Sərdar Əhmədiyyə Ekonometrika Dosent   16.377
336 Nəcəfova Kəmalə Akif Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Assistent   16.374
337 Qafarova Nailə Adil Standartlaşdırma və sertifikasiya Müəllim   16.362
338 Məmtiyev Kamil Kərim İnformatika Dosent   16.357
339 Həsənov Fikrət Bayram Xarici dillər Baş müəllim   16.352
340 Mustafayeva Hümeyrə Teymur Humanitar fənlər Dosent   16.350
341 İmanova Gültəkin Musa Standartlaşdırma və sertifikasiya Baş müəllim   16.337
342 Ağabəyova Gülnarə Şükrəddin Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   16.329
343 Musayeva Qəribə Teymurxan Fizika və kimya Assistent   16.313
344 Kərimova Maya Cavanşir İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   16.304
345 Balabəyova Nərminə Şıxəmməddin Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   16.269
346 Bayramova Sevinc Rafiq Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   16.263
347 Həsənova İradə Çingiz Rus dili Baş müəllim   16.263
348 Abdullayeva Şəhla Fərərməz Dizayn Baş müəllim   16.262
349 Eyvazova Nailə Kamal Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Baş müəllim   16.251
350 Həsənov Əli Pənah İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Professor   16.236
351 İsmayılova Yeganə Nadir Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Müəllim   16.230
352 Əliyeva Fəridə Bilal Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Baş müəllim   16.199
353 Məmmədov Oqtay Əkbər İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   16.195
354 Qasımova Emiliya Vəli Xarici dillər Baş müəllim   16.187
355 Quliyeva Kübra Fərrux Azərbaycan dili Dosent   16.184
356 Zeynalova Gülnarə Ələkbər Azərbaycan dili Müəllim   16.179
357 Şəfiyeva Arzu Müslüm Xarici dillər Baş müəllim   16.171
358 Babayev İbrahim Məmməd Humanitar fənlər Baş müəllim   16.141
359 Babayeva Sevinc Hamlet Xarici dillər Müəllim   16.137
360 Kərimova Şücaət Məşrif Xarici dillər Müəllim   16.135
361 Bayramov Zəfər Rafiq Beynəlxalq münasibətlər Dosent   16.131
362 Allahverdiyev Cəlal Vaqif Azərbaycan dili Dosent   16.131
363 Quliyeva Xalidə Yadigar Fizika və kimya Dosent   16.123
364 Muxtarova Zümrüd Hüseyn Xarici dillər Baş müəllim   16.115
365 Səlimova Çimnaz tapdıq Xarici dillər Müəllim   16.104
366 Qəndilova Səadət Tağı Menecment Dosent   16.083
367 Süleymanova Adilə Yemilyan Fizika və kimya Baş müəllim   16.066
368 Axundova Nailə Fariz Menecment Baş müəllim   16.061
369 Rzayeva Şəhla Məhəmməd Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   16.056
370 Dilbazi Kəmalə Əli İkram Xarici dillər Baş müəllim   16.043
371 Həsənov Nurəddin Nəsir İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   16.040
372 Quliyev Eldar Nadir Marketinq Dosent   16.017
373 Sənani Lalə Valid Xarici dillər Müəllim   16.016
374 Cəfərov Qara Mustafa Fizika və kimya Professor   16.016
375 İsmayılov İsmayıl Elman Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Baş müəllim   16.015
376 Əkbərov Elbrus Həsən Marketinq Baş müəllim   16.009
377 Əhmədov Bədəl Əsədulla Humanitar fənlər Baş müəllim   15.969
378 Qasımov Natiq Əbülfəz Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Professor   15.964
379 Verdiyev Rafiq Şahniyar Mülki müdafiə Müəllim   15.962
380 Hümbətəliyeva Sevinc Mübariz Azərbaycan dili Müəllim   15.943
381 Abdullayeva Səadət Faiq İnformatika Müəllim   15.938
382 Əhmədova Samirə Tofiq Azərbaycan dili Baş müəllim   15.927
383 Qafarova Nərgiz Aydın Rus dili Baş müəllim   15.919
384 Mehtiyeva Aynur Nizami Xarici dillər Baş müəllim   15.918
385 İsmayıl-zadə Mətanət Həmzə Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Dosent   15.904
386 Əhmədova Ruhiyyə Ənvər Xarici dillər Müəllim   15.904
387 Babaşirinova Esmira Məmməd-Şirin Mühasibat uçotu və audit Baş müəllim   15.876
388 Aslanova Afaq Fərhad Biznesin idarə edilməsi Müəllim   15.859
389 Kərimova Şəhla Həsən Xarici dillər Baş müəllim   15.858
390 Novruzova Ulduzə Cümşüd Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Baş müəllim   15.856
391 Məmmədov Əlirza İsrafil Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   15.855
392 Qədimova Nailə Qəmbər Xarici dillər Baş müəllim   15.840
393 Ələkbərova İlhamə Tarverdi Riyaziyyat Baş müəllim   15.835
394 Sultanova Gülnarə İmran Humanitar fənlər Baş müəllim   15.831
395 Əkbərova Flora Səməndər Xarici dillər Baş müəllim   15.830
396 Məhərrəmova Samirə Sabir İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Müəllim   15.826
397 Əfəndiyeva Aynur Cavanşir Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Müəllim   15.825
398 Qarayeva Təranə Sadıx Beynəlxalq münasibətlər Müəllim   15.824
399 Hacıyeva Xavər Dadaş Xarici dillər Dosent   15.820
400 Abbaslı Xədicə İsmayıl Humanitar fənlər Baş müəllim   15.820
401 Vəkilova Dürdanə Mahmud Xarici dillər Baş müəllim   15.816
402 Bədirov Murad Rəşid Biznesin idarə edilməsi Müəllim   15.812
403 Həsənov Mədət Məmməd Həsən Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Dosent   15.809
404 Abdullayeva Zöhrə Həkim Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   15.806
405 Hacızadə Elşən Mahmud Beynəlxalq iqtisadiyyat Professor   15.792
406 Muradova Səbinə Xaliq Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   15.782
407 Camalov Rövşən Elşən Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   15.782
408 Həbibov Vaqif Xəlil Riyaziyyat Dosent   15.781
409 Abbasova Sevda Elbrus Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Müəllim   15.773
410 Orucova Məlahət Şamil İnformatika Müəllim   15.772
411 Quliyeva Sənubər Abdulla İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   15.766
412 Mahmudova Nigar Rəsul Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Müəllim   15.763
413 Piriyeva Günay Rza Humanitar fənlər Dosent   15.763
414 Əliyeva Nərgiz Hüseyn Rus dili Dosent   15.757
415 Məmmədov Vidadi Sabir Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Baş müəllim   15.756
416 Babayev Mülkəsahib Ağabayram İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   15.750
417 Muradova Nərgiz Nazim Xarici dillər Müəllim   15.739
418 Kaşıyeva Flora Şamil Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   15.731
419 İbrahimli Zülfüqar Hüseyn Menecment Dosent   15.729
420 Bayramova Rühəngiz Əliverdi Xarici dillər Müəllim   15.724
421 Nəbiyeva İradə Mirislam Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Müəllim   15.721
422 Yusifov Yusif Xasay Statistika Dosent   15.701
423 Axundov Rafiq Sabir Humanitar fənlər Dosent   15.698
424 Bəxtiyarova Sevda Heydər Qida məhsullarının texnologiyası Baş müəllim   15.696
425 Mürsəlov Müslüm Mürsəl İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Baş müəllim   15.696
426 Həsənova Aygün Hüseynağa Xarici dillər Baş müəllim   15.694
427 Ağamalıyeva Yeganə Çərkəz Dizayn Dosent   15.690
428 Orucova Sevər Arif Xarici dillər Müəllim   15.686
429 Cabbarova Aynur İmran Statistika Dosent   15.681
430 Əliyeva Leyla Zakir Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   15.678
431 İbrahimov Vaqif Şahnəzər İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   15.670
432 Hacıqayıbova Aliyə Şair Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   15.664
433 Bakıxanova Səfurə Balaxan Xarici dillər Baş müəllim   15.664
434 Qasımov Həsənalı Baxşalı Fizika və kimya Dosent   15.662
435 Eminov Mirsahib Mirmöhsün Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   15.661
436 Məmmədova Zamirə Nadir Xarici dillər Baş müəllim   15.644
437 Həşimov Xalıq Məmməd Fizika və kimya Dosent   15.636
438 Süleymanov Nizami Məmməd Humanitar fənlər Professor   15.634
439 Kərimova Nurlanə Kərim Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Dosent   15.632
440 Musayeva Rəna Aydın İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   15.629
441 Rzayeva Natavan Məmməd Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   15.620
442 Alxasova Çimnaz Atxam Xarici dillər Baş müəllim   15.620
443 Bədirov Rəşad Rəşid Biznesin idarə edilməsi Baş müəllim   15.618
444 Məhərrəmova Xatirə Cahangir Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Baş müəllim   15.614
445 Hüseynova Aynurə Yadigar İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   15.606
446 Məhərrəmova Svetlana Telmanovna Mülki müdafiə Müəllim   15.605
447 Mirzəmmədova (Xubyarova) Könül Babək İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Müəllim   15.597
448 Şahbazova Farizə Eldar Xarici dillər Dosent   15.597
449 Qocayeva Könül Nazim Xarici dillər Müəllim   15.592
450 Məmmədli Mübariz Malik Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.584
451 Quliyeva Sevinc Qəzənfər Xarici dillər Müəllim   15.577
452 İsmayılova Könül Fehruz Rus dili Dosent   15.562
453 Rəsulova Ülviyyə Rasim Müəssisənin iqtisadiyyatı Müəllim   15.555
454 Manafov Bahadur Nadir Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.552
455 Zeynalova Mehriban Süleyman Standartlaşdırma və sertifikasiya Baş müəllim   15.548
456 Mikayılova Həqiqət Əşrəf Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   15.544
457 Mahmudov Hamiz Ramiz Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Müəllim   15.526
458 Əsgərova Xalidə İsmayıl İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   15.514
459 Şıxlinskaya Gülnarə Teymur Riyaziyyat Dosent   15.485
460 Məcidova Səadət Mirağa Müəssisənin iqtisadiyyatı Assistent   15.478
461 Həsənova Zöhrə Bilal İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   15.473
462 Əhmədova Elza Eldar İqtisadi hüquq Müəllim   15.472
463 Babayeva Rəsmiyyə Hafiz Xarici dillər Müəllim   15.471
464 İsrafilov Həsən Abid Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Dosent   15.466
465 Siracova Səidə Abgül Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Müəllim   15.462
466 Həsənova Mətanət Samik Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Müəllim   15.457
467 Kazımova Əsli Xanhüseyn İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Baş müəllim   15.456
468 Əliyev Fikrət Hüseyn Fizika və kimya Müəllim   15.445
469 Kərimova Yeganə Rəşid Ekonometrika Müəllim   15.444
470 Axundova Gülnarə İsayevna Xarici dillər Baş müəllim   15.443
471 Əhmədova Sevda Musa Mülki müdafiə Müəllim   15.443
472 Feyzullayeva Vüsalə Ənvər İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   15.441
473 Mustafayev Famil Front Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   15.439
474 Köçərli Leyla Rais Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Müəllim   15.438
475 Tağıyeva Nübar Şəkur Xarici dillər Müəllim   15.434
476 Məmmədov Vahid İsmayıl Mülki müdafiə Müəllim   15.431
477 Hacıyeva Nailə Abbas Xarici dillər Baş müəllim   15.422
478 Manafova Aynurə Murad Xarici dillər Müəllim   15.419
479 Kərimova Qönçə Akif Xarici dillər Müəllim   15.416
480 Məmmədov Bəxtiyar Nəriman İqtisadi hüquq Dosent   15.415
481 Səfərov Rəşad Akif Menecment Dosent   15.411
482 Muradova Aynur Vələddin Xarici dillər Baş müəllim   15.411
483 Nəbiyev Nəcəf Hüseyn Xarici dillər Dosent   15.407
484 Hacıyeva Amaliya Rauf Mühasibat uçotu və audit Müəllim   15.406
485 Əliyeva Məhsəti Şahlar İqtisadi hüquq Müəllim   15.404
486 Səfərova Ruqiyyə Fazil Xarici dillər Baş müəllim   15.400
487 Məmmədova İradə Cabbar Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   15.399
488 İbişov Elman İbiş Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.395
489 Aslanova Müslümə Maqsud Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.392
490 Hacıyev Əsgər Tahiroviç Rus dili Baş müəllim   15.385
491 Azadova Məleykə Həsənxan İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Baş müəllim   15.381
492 Paşayeva Məhəbbət Tofiq Humanitar fənlər Professor   15.365
493 Mustafayeva Gülşən Mustafa Menecment Dosent   15.364
494 Hacıyeva Aytən Mohübət Xarici dillər Müəllim   15.359
495 Kərimova Firuzə Rəhim Xarici dillər Baş müəllim   15.355
496 Salamova Nisəxanım Gülmirzə Azərbaycan dili Müəllim   15.347
497 Hüseynova Aidə Aydın Xarici dillər Baş müəllim   15.345
498 Yusubova Züleyxa Fərrux Xarici dillər Baş müəllim   15.321
499 Əlibəyli-Abdullayeva Lamiyə Məmməd İqtisadi hüquq Müəllim   15.315
500 Kasumov Rüfət Məmməd Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Professor   15.276
501 Xəlilov Tural Tapdıq Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Müəllim   15.273
502 Mürsəlov Rahim Şirqazi İqtisadi hüquq Müəllim   15.272
503 Hacıyeva Aytac Müzəffər Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   15.272
504 Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər İqtisadi hüquq Müəllim   15.271
505 Abbasova Tamilla Calal Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Baş müəllim   15.265
506 Vəkilova Aygün İbrahim Xarici dillər Baş müəllim   15.262
507 Qurbanov Natiq Hüseyn Menecment Dosent   15.257
508 Əbdüləzizova Dilarə Abas İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Müəllim   15.255
509 İbrahimov Vəkil Həmid İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Baş müəllim   15.254
510 Muradova Xalidə Firdovsi Statistika Müəllim   15.251
511 Mirzəyev Zakir İlyas Menecment Dosent   15.248
512 Əliyev Nəvai Şaxlar Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   15.242
513 Rüstəmova Məlahət Əliağa İnformatika Müəllim   15.241
514 Cahangirov Azər Zülqədər Mülki müdafiə Baş müəllim   15.241
515 Məmmədov Nafiq Ənsər Mülki müdafiə Baş müəllim   15.239
516 Ağayev Vahid Qurban Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   15.238
517 Aslanov Xaliq Məhər Riyaziyyat Dosent   15.235
518 Quliyev ibrahim Qədim Qiymət və qiymətləndirmə Baş müəllim   15.230
519 Fərhadova Gülşən Mösüm İnformatika Baş müəllim   15.228
520 Həsənova Solmaz Ədalət Riyaziyyat Müəllim   15.225
521 Əliyeva Günay Qüdrət Humanitar fənlər Baş müəllim   15.209
522 Ağayev Əlifağa Əliağa Xarici dillər Baş müəllim   15.205
523 Həşimov Hüseyn İbrahim Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.197
524 Mansurova Zərifə Yaqub Rus dili Müəllim   15.193
525 Tağıyeva Nigar Sabir Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   15.185
526 Hümmətova Lətafət Ələsgər Humanitar fənlər Dosent   15.175
527 Əliyeva Gülbahar Rəhman Humanitar fənlər Baş müəllim   15.169
528 Ələkbərov Yunis İbrahim Mülki müdafiə Baş müəllim   15.161
529 Qurbanov Mübariz Musa Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.157
530 Həsənova Heyran Rəhim İnformatika Baş müəllim   15.145
531 Əkbərov Məhərrəm Qənbər Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   15.141
532 Əlili Amil Ağaismayıl Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Baş müəllim   15.140
533 Zeynalova Aynur Teymur Menecment Baş müəllim   15.139
534 Rəfiyev Aydın Ağa Əli Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   15.139
535 Məmmədova Esmira Əhmədağa Xarici dillər Müəllim   15.133
536 Abbasov Əhliman Yaşasif Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   15.130
537 Əsgərova Samirə Tanırverdi Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Dosent   15.128
538 Abdullayeva Gülnarə Akif Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   15.127
539 Əlixanova Leyla Hüseyn Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   15.123
540 İbrahimova Dilbər Mustafa Xarici dillər Müəllim   15.114
541 İsayev Elnur Qənimət Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   15.112
542 Babayeva Elza Mülkəsahib Azərbaycan dili Müəllim   15.108
543 Abdinov Cavad Şahvələd Fizika və kimya Professor   15.107
544 Süleymanov Teymur Qəzənfər Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   15.092
545 Sadıqov Namiq Ənvər Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   15.092
546 Mustafayev Yəhya Rəsul Mühasibat uçotu və audit Dosent   15.091
547 İsmayılova Təranə Vahid Xarici dillər Baş müəllim   15.086
548 Quluzadə Tapdıq Həsən Riyaziyyat Dosent   15.070
549 Mustafayeva Kəmalə Əsgər İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Assistent   15.058
550 Cəfərova Dünyaxanım Ağakazım Beynəlxalq münasibətlər Baş müəllim   15.056
551 Hüseynova Sevinc Xanhüseyn Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   15.055
552 Zamanova Sevinc Azad Riyaziyyat Dosent   15.049
553 Məmmədova Nazilə Mürsəl Humanitar fənlər Baş müəllim   15.046
554 Dadaşova Mətanət İdris Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   15.044
555 Mirzəyeva Firuzə Müştaba Mühasibat uçotu və audit Baş müəllim   15.034
556 Qasımov Bayram Məhəmmədəli İnformatika Baş müəllim   15.029
557 Behbudova Aygün Vəliş Humanitar fənlər Müəllim   15.025
558 Ləzgiyev Nizami Yusub Fizika və kimya Dosent   15.013
559 Xudayerdiyeva Kifayət Aslan Mühasibat uçotu və audit Dosent   15.008
560 Əbdülzadə Sədaqət İmaməddin Riyaziyyat Baş müəllim   15.005
561 Babaxanova Sevda Şahi Riyaziyyat Dosent   14.999
562 Qurbanov  Bəşarət Adil İnformatika Müəllim   14.997
563 Abdullayev Əsədulla Həmzat Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   14.986
564 Sadıqov Bulud Cahangir Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   14.978
565 Səfərova Validə Topu Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   14.973
566 Qurbanova Fəridə Əhməd Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Dosent   14.972
567 Xasayeva Sevinc Alim Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Baş müəllim   14.967
568 Məmmədova İradə Musa Xarici dillər Müəllim   14.965
569 İsfəndiyarov Sabir Hüseynalı İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   14.964
570 Qəniyeva İradə Yasin Xarici dillər Baş müəllim   14.961
571 Abasova Gülnarə Adil Riyaziyyat Müəllim   14.961
572 Kərimova Tahirə Hüseyn Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Baş müəllim   14.960
573 Fərəcova Dilbər Daşdəmir Mühasibat uçotu və audit Müəllim   14.948
574 Həmişəyeva Şəfa Üzeyir Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   14.934
575 Zeynalov Zakir Hacı Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   14.933
576 Babayeva Səidə Cəbi İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.926
577 Həsənov Nazim Eyvaz Fizika və kimya Dosent   14.922
578 Fərzəliyeva Süsən Vaqif Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   14.902
579 Hüseynova Nərminə Nazim Xarici dillər Müəllim   14.896
580 Mustafayeva Gülnarə Muxtar Xarici dillər Müəllim   14.883
581 Pənahova Ləman Şahin Xarici dillər Müəllim   14.883
582 Paşayeva Nailə Zaur Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   14.882
583 Zərbəliyev Cəmaləddin Camo Mühasibat uçotu və audit Dosent   14.869
584 Mikayılzadə Gülnarə Şükür İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   14.868
585 Məhərrəmov Ramiz Bulut Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   14.864
586 Quliyeva Nərminə Soltan Xarici dillər Baş müəllim   14.862
587 Quliyev Rauf Cəmil Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   14.858
588 Məmmədov Akif Bəylər Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   14.857
589 Quluzadə Esmira Məmməd Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   14.851
590 Abdullayeva İradə Bəkir Xarici dillər Baş müəllim   14.845
591 Abasova Samirə Təhməz İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.835
592 Hüseynova Vəfa Arif Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Assistent   14.833
593 Dadaşova Gülmirə Adil İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   14.833
594 Paşazadə Ənvər Mənsuroviç Humanitar fənlər Baş müəllim   14.829
595 Məmmədov Aydın Bayram İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.815
596 Əsgərov Həmdulla Əbil İnformatika Dosent   14.804
597 Qurbanova Samirə Ələddin Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   14.801
598 Muxtarov Şəhriyar Zahid Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   14.791
599 Məmmədova Aidə Qasımovna Mühasibat uçotu və audit Dosent   14.790
600 Əliyeva Təhminə Tahir Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   14.786
601 Həziyev Vəli Əli Marketinq Müəllim   14.778
602 Mustafayeva Şövkət Mustafa Xarici dillər Baş müəllim   14.778
603 Əhmədov Faiq Qələndər Menecment Müəllim   14.769
604 Muxtarova Firuzə Abuzər İqtisadi hüquq Müəllim   14.763
605 Həsənov Zakir Sabir Mülki müdafiə Müəllim   14.763
606 Qurbanova Zümrüd Məmməd İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.756
607 Eldarova  Səbinə  Hüseyn Menecment Müəllim   14.755
608 Xəlilova Sevil Abdul Marketinq Müəllim   14.751
609 Bayramov Əvəz İslam Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Professor   14.750
610 Cavadova Mehriban Alim Mühasibat uçotu və audit Dosent   14.749
611 Abdullayeva Aygün Valeh Marketinq Müəllim   14.737
612 Dünyamalıyeva Vəfa Rəşid Statistika Dosent   14.729
613 Əfəndiyeva Nərminə Rasim Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   14.729
614 Əliyeva Nərgiz Əmiraslan Qiymət və qiymətləndirmə Müəllim   14.719
615 Namazəliyev Əkbər Hüseyn Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Dosent   14.719
616 Talıblı Məmməd Səfər Biznesin idarə edilməsi Müəllim   14.713
617 Quliyev Rövşən Ağakişi İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Professor   14.698
618 Novruzova Azadə Qadir Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   14.656
619 Nəzərəliyev Sadiq Binyamin Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Baş müəllim   14.652
620 Axundova Pərvanə Elman Riyaziyyat Baş müəllim   14.649
621 Kətanova Validə İsa Riyaziyyat Baş müəllim   14.645
622 Hacıyev Ceyhun Gülməmməd İqtisadi hüquq Müəllim   14.643
623 Fərhadov Xanlar Mohsüm Xarici dillər Müəllim   14.638
624 Məmmədova İntizar İbrahim Menecment Dosent   14.633
625 Abbasova Sevda İsmayıl İqtisadi nəzəriyyə Müəllim   14.630
626 Quliyev Vüsal Mübariz İqtisadi hüquq Baş müəllim   14.611
627 Xanlarov Eldar Nazim Menecment Dosent   14.606
628 Vəliyev Anar Cümşüd Menecment Müəllim   14.592
629 Qarayev Natiq Ənvər Menecment Dosent   14.584
630 Həsənova Arzu Sadıq Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Dosent   14.575
631 Məmmədov Müzəffər Qulu Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Dosent   14.566
632 Manafova Şəfa Şahid İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   14.565
633 Əsgərov Hikmət Mirağa Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   14.553
634 Səmədov Rauf Nabil Humanitar fənlər Dosent   14.548
635 Nağıyev Zərdabi Murad İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Dosent   14.525
636 Zeynalov Həmid Səfər Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   14.519
637 Xankişiyev Xankişi Səməd İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.515
638 Mahmudov Akif Bilal İnformatika Baş müəllim   14.506
639 Məmmədov Elşad Yaqub Ticarət və gömrük işinin təşkili Professor   14.439
640 Aşurov Alı Sarı Marketinq Dosent   14.402
641 Babayeva Gülnarə Ağamusayevna Ekonometrika Müəllim   14.402
642 Lətifov Neymət Şakir Mülki müdafiə Müəllim   14.401
643 Musayeva Zəkiyyə Surxay Humanitar fənlər Müəllim   14.399
644 Rəhmani Fərəh Polad Müəssisənin iqtisadiyyatı Müəllim   14.384
645 Sərdarova Sevda Yusif İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.381
646 İbadova Aytən Habil İqtisadi hüquq Baş müəllim   14.378
647 Sadıqov Əli Adışirin Mühasibat uçotu və audit Dosent   14.373
648 Hüseynov Vahid Hüseyn Riyaziyyat Dosent   14.372
649 Xəlilov Vaqif Mehdi Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Müəllim   14.367
650 Əliyeva Nailə Rauf Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim   14.355
651 Rzayev Zahid Hüseyn Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   14.343
652 Ələsgərova Səidə Xanlar Xarici dillər Baş müəllim   14.326
653 Beydiyeva Yaqut Zahid Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   14.322
654 Abbasov Cavan Qəşəm Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Dosent   14.287
655 Əmirova Fəridə Şamil Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   14.271
656 Şükürova Aidə Şükür Xarici dillər Baş müəllim   14.263
657 Əliyev Alxan Hümbət Ekonometrika Dosent   14.262
658 Amanova Lalə Səmədağa Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   14.255
659 Bəxtiyarova Sevda Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   14.245
660 İsmayılova Ülviyyə Məmməd Statistika Baş müəllim   14.225
661 Sultanova Nailə İdris Qiymət və qiymətləndirmə Müəllim   14.201
662 Həsənova Günel Şamxal Riyaziyyat Müəllim   14.200
663 Vəliyeva Tamilla Qulam İqtisadi nəzəriyyə Müəllim   14.174
664 Pənahova Humay Məmməd Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   14.174
665 Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl Rus dili Dosent   14.169
666 Hüseynova Səkinə Yaqub Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   14.157
667 Bağırov Damət Abbas Maliyyə və maliyyə institutları Professor   14.155
668 Vəliyeva Nailə Tofiq Rus dili Professor   14.137
669 Məmmədov Məmməd Hümbət Menecment Dosent   14.132
670 Sultanova Leyla Rəhim İqtisadi nəzəriyyə Dosent   14.112
671 Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli Mühasibat uçotu və audit Baş müəllim   14.100
672 Səfərova Fidan Məhiş Qiymət və qiymətləndirmə Müəllim   14.090
673 Ağamalıyeva Kifayət Süleyman Ticarət və gömrük işinin təşkili Assistent   14.079
674 Əsgərova Hicran Camal İqtisadi nəzəriyyə Baş müəllim   14.072
675 Məmmədov Əlövsət Suliddin İnformatika Baş müəllim   14.054
676 İbrahimova Dürdanə Əbil Fizika və kimya Dosent   14.034
677 İsgəndərov Anar Hüseyn Dizayn Müəllim   14.025
678 Yusifov Oqtay Yusif İqtisadi nəzəriyyə Dosent   13.997
679 Qurbanov Natiq Yusif Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Baş müəllim   13.993
680 Səbzəliyeva Sevinc Zahir İqtisadi hüquq Baş müəllim   13.955
681 Cəfərov Rəsul Vəliyulla Fizika və kimya Dosent   13.913
682 Mustafayeva Nazilə Mustafa İqtisadi nəzəriyyə Professor   13.889
683 Muradov Rəşad Hüseyn Menecment Müəllim   13.838
684 Əlizadə Mətləb Nuruş İnformatika Dosent   13.833
685 Əliyeva Gülbəniz Tofiq Beynəlxalq iqtisadiyyat Dosent   13.826
686 İsmayılov Altay Hüseyn Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   13.820
687 Bayramov Zakir Zəkəriyyə İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent   13.818
688 Səmədov Bəhruz Yaqub Statistika Baş müəllim   13.765
689 Rüstəmova Gültəkin Ənvər İqtisadi hüquq Müəllim   13.738
690 Məmmədova Svetlana Yevgeniyevna İqtisadi nəzəriyyə Baş müəllim   13.652
691 Kərimov Azər Mahmud Mühasibat uçotu və audit Dosent   13.645
692 Əliyeva Dilşad Ziyad İqtisadi nəzəriyyə Dosent   13.577
693 Hüseynov Azər Məmməd İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   13.550
694 Quluzadə Mahmud Məmməd Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Dosent   13.488
695 Şıxəliyev Natiq Şıxəli Ekonometrika Dosent   13.483
696 Əlirzayev Əli Qəmbərəli Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması Professor   13.418
697 Tağıyeva Rəna Abbasəli Müəssisənin iqtisadiyyatı Baş müəllim   13.417
698 Əhmədov Bağış Sahib Müəssisənin iqtisadiyyatı Dosent   13.414
699 Hasilov Tofiq Səlim Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   13.409
700 Əliyeva Alina Məcid Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   13.372
701 Mikayılov Nuru Ağabala Riyaziyyat Dosent   13.363
702 Əzizova Elmira Cavad Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Dosent   13.316
703 Babayev Nüsrət Salman Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   13.278
704 Əmiraslanova Lalə Tapdıq Qida məhsullarının texnologiyası Baş müəllim   13.259
705 Əzizova Gülnarə Əsabəli Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent   13.258
706 Babayev Telman Qurban Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Professor   13.257
707 Dəmirov Yaşar Rəfael Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim   13.232
708 Mehdizadə Mehriban Mehdi Müəssisənin iqtisadiyyatı Baş müəllim   13.222
709 Məmmədova Həqiqət Rza Riyaziyyat Müəllim   13.186
710 Əliyev Seymur Cavanşir Beynəlxalq iqtisadiyyat Müəllim   13.166
711 Mənsimov Haxverdi İsgəndər İnformatika Dosent   13.129
712 Nəcəfova Zümrüd Bəbir İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Müəllim   13.109
713 Hüseynova  İradə Lütfəli Azərbaycan dili Müəllim   13.098
714 Muradov Namik İbrahim Ticarət və gömrük işinin təşkili Baş müəllim   13.081
715 Rüstəmov Çingiz Adiş İqtisadi nəzəriyyə Müəllim   13.050
716 Quliyev Vaqif Məhərrəm Mühasibat uçotu və audit Dosent   13.050
717 Vəliyev Həbib Məmməd Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   13.027
718 Hüseynli İlham Qəşəm Statistika Dosent   12.999
719 Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa Qiymət və qiymətləndirmə Professor   12.984
720 Cabarova Gülnarə Çingiz Xarici dillər Dosent   12.979
721 Həsənov Rasim Tapdıq Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Professor   12.969
722 Məmmədova Dilfarə Fərrux Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili Baş müəllim   12.966
723 Həsənov Niyazi Əlikram Biznesin idarə edilməsi Dosent   12.938
724 Mirhadıyeva Mələkxanım Mirsədi Xarici dillər Baş müəllim   12.908
725 Yüzbaşev Çingiz Rüstəm Mühasibat uçotu və audit Dosent   12.882
726 Alməmmədov Musa Səməd Riyaziyyat Dosent   12.871
727 Quliyeva Kifayət Nazim Biznesin idarə edilməsi Müəllim   12.871
728 Zeynalov Mikayıl Gəray İqtisadi hüquq Dosent   12.871
729 Cəfərova Ülviyyə Yusif Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   12.854
730 Məmmədov Məmməd İbrahim Ekonometrika Dosent   12.844
731 Mirzəbəyova Şəhla Saməddin Humanitar fənlər Müəllim   12.690
732 Əliyeva Təranə İlyas İqtisadi hüquq Müəllim   12.668
733 Hüseynova Nigar Lətif Biznesin idarə edilməsi Müəllim   12.640
734 Səmədzadə Elşad Ziyad Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   12.597
735 Seyidov Ziyad Əziz İqtisadi nəzəriyyə Dosent   12.595
736 Xəlilova Solmaz Dadaş Marketinq Müəllim   12.558
737 Cəmilova Gülnarə Fərxar İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   12.530
738 Hüseynova Lalə Ernis Riyaziyyat Baş müəllim   12.505
739 Əbilova Arzu Sabir İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Müəllim   12.400
740 Həsənov Rövşən Şahverdi Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat Dosent   12.388
741 Məmmədova Svetlana Əli Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Baş müəllim   12.375
742 Hüseynova Lamiyə Mavəddin Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   12.314
743 Paşayev Zöhrab Şahin Maliyyə və maliyyə institutları Dosent   12.292
744 Aslanov Aydın Mirabbaszadə Xarici dillər Baş müəllim   12.287
745 Sultanov Elmar Çingiz Texnoloji maşınlar və avadanlıqları Dosent   12.235
746 Məmmədova Mənzər Əziz Mühasibat uçotu və audit Baş müəllim   12.205
747 Süleymanov Səfər Məhəmməd Mühasibat uçotu və audit Dosent   12.130
748 Həsənova Afət Məmmədli Ekonometrika Baş müəllim   12.085
749 Hacızalov Yalçın İbrahim Ekonometrika Dosent   12.014
750 Cəmilova Nigar Arif Riyaziyyat Müəllim   11.949
751 Təhməzov Adil Salah Riyaziyyat Dosent   11.928
752 Mirzəzadə Lamiyə Hacı İqtisadi hüquq Baş müəllim   11.877
753 Qafarov Kamil Saleh İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Dosent   11.874
754 İmanov Əzizağa Şirinəli Biznesin idarə edilməsi Dosent   11.560
755 Sərdarova Rita Əmrah Riyaziyyat Dosent   11.487
756 Bayramov Şahin Vaqif Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) Dosent   11.333
757 Mehtiyeva   İradə Şərafətdin Qiymət və qiymətləndirmə Dosent   11.220
758 Hacılı Ələddin Atdıxan İqtisadi hüquq Dosent   11.207
759 Cabbarova Qənirə Zərgər İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Baş müəllim   11.108
760 İsmayılova Gülarə Köçəri Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim   10.295
761 Mustafazadə Teyyub Tofiq Biznesin idarə edilməsi Müəllim   10.203
762 Məmmədov İsa İsmayıl İqtisadi nəzəriyyə Dosent   10.187
763 Əlləzov Qəzənfər Səhvəddin Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat Dosent   10.113
764 Salahov Ənvər Sadıx Mühasibat uçotu və audit Dosent   10.033
765 Əliyeva Elmira Ağa Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent    9.961
766 Babayev Mehman Telman Maliyyə və maliyyə institutları Baş müəllim    9.892
767 Həsənova Aynurə Fəxrəddin İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası Müəllim    8.957
768 Novruzova Zemfira Ramiz Qiymət və qiymətləndirmə Dosent    8.489
769 Əmiraslanov Azər Kamal İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Baş müəllim    8.178
770 Gülməmmədov Rüfət Həsən İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları Dosent    8.088
771 Hacıyev Şəmsəddin Hümmət Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Professor    6.688
772 Şəkərəliyev Arif Şəkərəli Ticarət və gömrük işinin təşkili Professor    2.072
773 Zeynalov Pərviz Vidadi Maliyyə və maliyyə institutları Müəllim    0.000
774 Bayramova Xalidə Nuru Ticarət və gömrük işinin təşkili Dosent    0.000
775 Əhmədova Aynur Mustafa Ticarət və gömrük işinin təşkili Müəllim    0.000
818 1