UNEC Müəllimlərinin Online Vahid İdeya Bankı Sizin tərəfinizdən irəli sürülən təşəbbüslərin toplanması və dəyərləndirilməsi üçün hazırlanmışdır.
Hər birinizin təklifi bizim üçün əhəmiyyətlidir və UNEC-in strateji inkişafı üçün bu istiqamətdə aktivlik göstərməyinizi arzu edirik.
3824 3