Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası haqqında

Bakalavr təhsil pilləsində “Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi” ixtisas üzrə tədris planında nəzərdə tutulan fənnlərin öyrənilməsi bakalavrlara dövlət idarə edilməsi ilə bələdiyyə idarə edilməsinin vahid sistem təşkil etməsini və cəmiyyətin hormonik inkişafında dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin zəruriliyi sahəsində müvafiq biliklər verməyi nəzərdə tutur.

Bu ixtisas dövlət idarəetməsi anlayışının, məzmunu və formalarını; bələdiyyə menecmenti və özünüidarəetmə məsələlərini; Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müasir sistemini; dövlət orqanlarının təsnifatını, onların funksiyalarını və quruluşunu; dövlət xidmətinin əsaslarını; dövlət xidmətinin təşkili və yerinə yetirilməsini; bürokratiya və dövlət idarəetməsini; xarici ölkələrdə dövlət xidmətinin təşkili məslələrini öyrənir.

*

*
Eyni zamanda “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasında yerli özünüidarəetmənin prinsipləri və vəzifələri; bələdiyyə menecmentinin strukturu və təşkili; dövlət idarəetməsi, korporativ idarəetmə və yerlərdə özünüidarəetmənin əlaqələndirilməsi; dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə və müəssisə orqanlarının qarşılıqlı təsirlərinin təşkili; yerli özünüidarəetmənin iqtisadi sasları; yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsasları; yerli özünüidarəetmənin maliyyə təminatı; şəhərlərin idarə edilməsi xüsusiyyətləri; dövlət və bələdiyyə idarəetməsi sahəsində qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması, həmçinin xarici ölkələrdə yerli özünüidarəetmənin təşkili; yerlərdə dövlət idarəetmə orqanlarını və yerli idarəetmə orqanlarının strukturu və funksiyaları da araşdırılır.