2014-2015-ci tədris ilində Magistratura Mərkəzində I kurs II semestrdə kollokviumların keçirilmə qrafiki

04 FEVRAL 2015 | VIEWS:
11421

10.02.2015 — 27.02.2015

20.03.2015 — 03.04.2015

21.04.2015 — 30.04.2015

11422 12