Akademik təqvim 

Hər tədris ilinin əvvəlində UNEC-in  rəsmi  internet səhifəsində akademik təqvim (http://unec.edu.az/akademik-teqvim/) elan olunur.
Akademik təqvimdə aşağıdakı məlumatlar qeyd olunur:

  • fərdi tədris planlarının tərtib edilməsi və dəyişikliklərin edilməsi (alt qruplara yazılma

və s.) tarixləri;

  • semestrin başlama və bitmə tarixləri;
  • təhsil haqlarının ödənməsi tarixləri;
  • sərbəst işlərin təqdim edilməsi tarixləri;
  • kollokvium və imtahanların tarixləri;
  • tələbələrin təcrübələrinin başlanma və bitmə tarixləri;
  • Yekun Dövlət Attestasiyasının tarixləri;
  • yay semestrinin başlama və bitmə tarixləri və
3641 2