aydin233b/m. Aslanov Aydın Mirabbaszadə

04 mart 1951-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1973-cü ildə M.F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Universitetini bitirmişdir.

1993-1994-cü illərdə İstanbul Universiteti və Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun Biznesin idarəedilməsi üzrə birgə ixtisas programının və 1994-1997-ci illərdə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət  İdarəçiliyinin Möhkəmləndirilməsi” TACİS programı çərçivəsində Nottinghəm Trent Universitetinin (İngiltərə) Dövlət idarəetmə ixtisası üzrə təhsil layihəsinin məzunudur.

 

 

 

*

1996-cı ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunda metodist, baş müəllim vəsifələrində işləyib.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim vəsifələrində işləyir.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının dosentidir.

1994-2006-ci illər ərzində bir neçə beynəlxalq layihələrin iştirakçısı və qalibi olmuş, 27 məqalə, tədqiqat və layihə işləri üzrə hesabatların və ekspert rəylərinin  müəllifidir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI