mamedova_haqiqatMəmmədova Həqiqət Murtuz qızı

1954-cü il iyulun 15-də Bakı şəhərində anadan olub.

1961-ci ildə Bakı şəhəri 145 saylı orta məktəbə daxil olub.

1971-ci ildə M.Ə.Sabir  adına Pedaqoji texnikumda təhsil alıb.

1978-1983-cü  illərdə Astraxan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alıb.
1985-1996-cı illərdə Astraxan Pedaqoji İnstitutunda müəllim vəzifəsində işləyib.

1998-ci ildə  Əmtəə-Kommersiya İnstitutunun «Dillər» kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

 

 

*

2004-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında
müəllim vəzifəsində  calışıb.

Hazırda UNEC-in Tərcümə Mərkəzində tərcüməçi vəzifəsində işləyir.

Bir çox dərs vəsaitləri və məqalələri nəşr edilmişdir.

*

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI