2b/m. Tağıyeva Rəna Abbasəli qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafrdrasının baş müəllimidir.