talibova_cimnazb/m. Talıbova Çimnaz  Hüseyn qızı

7 noyabr 1953-cü ildə, Gədəbəy rayonunda anadan olub.

1972-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki Bakı Dövlət Universiteti) filiologiya fakultəsinə daxil olub;
1977-ci ildə filoloq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtitası üzrə bitirib.

1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatında korrektor vəzifəsində çalışıb.

1980-1989-cu illərdə D. Bunyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Rus dili” kafedrasında laborant, baş laborant vəzifələrində işləyib.

1989-cu ildən 1995-ci ilədək “Rus dili” kafedrasında müəllim vəzifəzində işləyib.

1995-ci ildən müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya baş müəllim vəzifəsinə təyin olunub.
Hazırda UNEC-in “Rus dili” kafedrasının baş müəllimidir.
Eyni zamanda UNEC-in Tərcümə Mərkəzində tərcüməçi vəzifəsində işləyir.

*

2010 – 2014-cü illərdə nəşr olunmuş elmi əsərlər

  1. Учебное пособие по развитию профессиональной русской речи.
    (Для студентов обучающихся по специальности “финансы”), Баку, 2010 г.
  2. Сборник тренировочных тестов по русскому языку
    (Для студентов экономического вуза с азербайджанским языком обучения), Баку, 2012 г.
  3. Учебное пособие по русскому языку для практической работы со студентами экономического вуза , Баку, 2014 г.

*
Türkiyə təcrübəsi UNEC-də (15.04.2016)

20160413_143512 20160413_145916 20160413_150414