bey_mun_solmazt.e.n., dos. Gözəlova Solmaz Muxtar qızı

6 iyun 1967-ci ildə Saatlı rayonunun Nərimankənd kəndində  anadan olmuşdur. 1974-1984-cü illərdə Nərimankənd orta məktəbində təhsil alıb.

1988-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb.

1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb.

2001-ci ildə “Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri (1991-1998-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi olub.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında baş müəllim işləmişdir.

2010-cu ilin fevral ayından kafedranın dosenti işləmiş, 21.06.2019-cu ildən “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya” kafedrasına keçirilmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.