Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Mühasibat uçotu (rus dilində) Y.Hüseynov Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları. Devid Aleksandr və b. Maliyyə bazarlarının terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti. V.Zeynalov Maliyyə. Dərs vəsaiti, 2010 Maliyyə hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. 2018 Maliyyə (Suallar və Cavablar). Dərs vəsaiti Maliyyə təhlili. Müslümоv S.Y., Kazımоv R.N. Dərslik Maliyyə uçotu. V.Terexova Maliyyə və bank statistikası. Dərs vəsaiti Marketinq: ilk addım, 7-ci nəşr. F.Kotler, Q.Armstronq Marketinq tədqiqatları. T.Ş.ŞÜKÜROV, R.Ş.ŞÜKÜROV Marketinqə giriş (Введение в маркетинг). Q.Armstronq, F.Kotler (rus dilində) Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.S. AŞUROV Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsi. Tofiq Bəhrəçi, Validə Mehdiyeva. 2012 Metroloiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Məmmədov N.R., Aslanov Z.Y., Seydəliyev İ.M. və b. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov, N.Əliyev Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər. Ə-C.Əhmədov Milli iqtisadiyyat. A.Qradov Milli iqtisadiyyatın formalaşması. Nuriyev C.Q. Modern ali məktəb məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər. ZAHİD FƏRRUX MƏMMƏDOV Müasir diplomatiyada protokol və etiket. V.Ulaxoviç Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma. Şamil Saleh oğlu Qafarov Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili. M.Ə.Əhmədov. 2004 Müəssisənin iqtisadiyyatı. İ.M.Hüseynova Müəssisənin iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Müəssisənin maliyyə təhlili. Q.Liferenko Mühasibat hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. Dərslik Mühasibat (maliyyə) hesabatı. S.Səbzəliyev Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu və audit. Dərslik Mühasibat uçotu və audit. Q.Rzayev

ÜMUMİ BÖLMƏ

Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə.Qrem Huley, Con Sonders, Naycel Pirsi Marketinq tədqiqatları. T.Ş.Şükürov, R.Ş.Şükürov Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsi. Tofiq Bəşərçi, Validə Mehdiyeva Microsoft EXCEL. M.Əlizadə, S.İsmayılova, C.Hacızadə Microsoft Word Mətn redaktoru. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Seyidzadə Mir Mustafa Xan. Firudin Nurullabəyli-Əsədov. 2007 Moda və kostyumun tarixi. B.S.PAŞAYЕV, Y.Ç.AĞAMALIYЕVA, L.H.MƏMMƏDOVA Müasir informasiya sistemlərinin idarə olunması. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Əliyev Müstəqil Azərbaycan və Fransa. Ə.Abdullayev