Əmtəəşünaslıq fakültəsinin tələbələri Xalq Təhsili Muzeyində olublar

10 FEVRAL 2016 | VIEWS:
2195

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əmtəəşünaslıq fakültəsinin tələbələri Xalq Təhsili Muzeyində olublar.

Muzey əməkdaşları tələbələrə Azərbaycan təhsilinin inkişaf mərhələləri, keçmiş dövrlərdə tətbiq olunan əlifbalar barədə məlumat veriblər. Tələbələr son dövrdə təhsil sahəsində baş verən islahatlar haqqında daha müfəssəl biliklər əldə ediblər.

2196 2