2018/19-cu tədris ilinin YAY semestri üzrə ƏYANİ formada təhsil alan tələbələr üçün II kollokvium CƏDVƏLİ

14 AVQUST 2019