iqt_inf_abdullaf.-r.e.n., dos. Abdullayev Abdulla Xudayat oğlu

24  noyabr 1956-cı ildə Tovuz rayonunun Vahidli kəndində anadan olmuşdur.

1973-1978  – Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:
1978-1979  – Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu, baş laborant;
1979-1985  – SSRİ EA-nın Hesablama Mərkəzi, aspirant;
1985-1990  – Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu, elmi işçi;
1990-2000 – Bakı Dövlət Əmtəəşünastlıq Kommersiya İnstitutu, assistent, baş müəllim.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyir.

Hazırda “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.

 

 

*

Namzədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir (ixtisas şifri: 05.13.16 – Hesablama Texnikasının, riyazi modelləşmənin və riyazi üsulların elmi axtarışlarda tətbiqi).

23-dən çox elmi və metodik işlərin müəllifidir.

Evlidir, üç övladı var.

20171102_143404