mehriban_mehribani.e.n., b/m. Mehdizadə Mehriban Mehdi  qızı

20 sentyabr 1964-cü ildə Naxçıvan Muxtar  Respublikasının Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət neft Akademiyası) Muhəndis iqtisadiyyat fakültəsini  bitirmişdir.

1993-cü ildən 145 saylı texniki məktəbdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 

*
2001-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin «İqtisadiyyat və tənzimləmə» kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2002-ci ildən həmin kafedrada müəllim;
2004-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2002-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı olmuş;
2005-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elimləri namizədidir.

2007-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrasında müəllimlik vəzifəsində çalışır. Hazırda həmin kafedranın baş müəllimidir.

9-dan artıq elmi-metodiki əsərin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.