tofiq_maliyya11i.e.n., dos. Hasilov Tofiq Səlim oğlu

1953-1964-cü illərdə Ağsu rayonu orta məktəbində təhsil almışdır.

1964-1968-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil almışdır.

1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti baş müəllim, dosent, dekan müavini, dekan əvəzi vəzifələrində işləmişdir.

1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun aspirantı olmuşdur. İqtisad elmlər namizədidir.

Hazırda UNEC-in “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosentidir.

*

Elmi-metodiki əsərləri:

  1. “Beynəlxalq maliyyə” fənni üzrə tədris proqramı və metodik göstəriş. Bakı-2010
  2. “Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri” fənni üzrə tədris proqramı – 2011
  3. “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ödəmə qabiliyyəti ilə əlaqədar yaranan böhranın səbəb və nəticələri” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2010
  4. «Состояние финансового рынка Азербайджана в условиях мирового кризиса» Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Сборник научных трудов выпуск № 14. Санкт-Петербург-2011