6i.f.d., b/m. Hüseynov Ərzuman Aydın oğlu

15 yanvar 1977-ci ildə İmişli rayonunun Ağaməmmədli kəndində anadan olmuşdur.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişdir.

2002-ci ildə həmin universitetin “Sənaye iqtisadiyyatı” kafedrasında (indiki “Müəssisənin iqtisadiyyatı”) laborant vəzifəsində işləməyə başlamışdır.

 

*

2005-ci ildə həmin kafedraya dissertant təhkim olunmuşdur. Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

2017-ci ilə kimi “Müəssisənin iqtisadiyyat” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Müəssisənin iqtisadiyyat” kafedrasınnı baş müəllimidir.

8 tezis və məqalənin müəllifidir.