İşletme bölümü

İşletme bölümü işletmelerin çalışma şekilleri,  fonksiyonları ve fonksiyonlar arasındaki bağlantıları hakkında bilgi vermek, bu alanda uzmanlaşmayı sağlamak adına tasarlanmıştır. Bölüm ayrıca öğrencinin pratik, yönetsel, iletişim becerilerinin ve işte karar verme yeteneğinin geliştirilmesini de amaçlamaktadır. Ayrıca bölümün bir diğer amacı sadece yerel çerçevede değil küreselleşme olgusu ile birlikte uluslararası boyutta da işletmecilik faaliyetlerini ele alarak, giderek artan rekabet ortamına uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

*

*
Mezunlar bölümde aldıkları eğitim programı ile geniş yelpazede hem özel hem devlet sektöründe iş bulma olanaklarına sahipler. Aynı zamanda bölüm dersleri öğrencilere kendi işlerini kurma, risk alma, yaratıcı düşünme gibi girişimcilik becerilerinin oluşmasına yardımcı olmaktadır.