DSC_0770Dərbənd filialının direktoru i.e.n. Kurbanov Kurban Seidoviç

1956-cı il iyunun 1-də Dərbənddə (Rusiya Federasiyası) anadan olub.

Dağıstan Dövlət Universitetini bitirib. İqtisad elmləri namizədidir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dərbənd filialının direktorudur.

1278 3