Maliyyə  ixtisası haqqında

Maliyyə ixtisasında tədris olunan fənlər tələbələrə həm dövlət maliyyəsi üzrə (vergi inzibatçısı, maliyyə auditoru), həm  də özəl sektor üçün maliyyəçi (sığorta üzrə mütəxəssis, bank  işçisi, maliyyə meneceri,) kimi  ixtisaslaşmaq üçün tələb olunan nəzəri bilikləri qazanmağa imkan verir. İxtisas kafedrası  “Maliyyə və maliyyə institutları”  kafedrasıdır.

*

Maliyyə ixtisasında tədris olunan fənlərdən  aşağıdakıları qeyd etmək mümkündür:

*Maliyyə
*Pul və banklar
*Bank işi
*Sığorta işi
*Maliyyə bazarları
*Büdcə və xəzinə uçotu
*Vergilər və vergitutma
*Vergi inzibatçılığı
*Maliyyə nəzarəti və auditi