Maliyyə və mühasibat fakültəsində elmi-metodik seminar keçirilib

28 aprel 2016-cı il  tarixində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və mühasibat fakültəsində elmi-metodik seminar keçirilib.

Fakültənin professor-müəllim heyətinin iştirak etdiyi seminarda  “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti, i.e.n. Sevinc Abbasova “Biznes-proseslərinin uçot-analitik idarəetmə sisteminin elementəri olan idarəetmə uçotu və idarəetmə təhlilinin təşkili” mövzusunda çıxış edib.

Məruzəçi bazarın dinamik inkişafı şəraitində kommersiya təşkilatlarında  biznes-proseslərinin idarə edilməsinin uçot-analitik sisteminin elementəri olan idarəetmə uçotu və idarəetmə təhlilinin təşkilinin bir sıra nəzəri və metodoloji problemlərinə toxunub.  Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti Ç.R.Yüzbaşov məruzə  ətrafında çıxış edərək mövzunun aktuallığını, elmi yeniliyini və praktiki əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. Gələcəkdə belə bir məruzələrlə ölkə xaricində keçirilən beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda  tədqiqatçıların çıxış etmələrini tövsiyyə edib ki, bu da bizim universitetimizin nüfuzunu artırmağına xidmət edəcək.

“Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri i.e.d., professor S.M.Səbzəliyev dosent S.A.Abbasovanın çıxışını müzakirə edərək, onun tədqiqat zamanı əldə etdiyi bəzi nəticələrinin bu günkü elmi məruzəsində öz əksini tapmasını vurğulayıb. O, məruzəçinin bu mövzuda  bir neçə məqaləsinin xarici ölkələrdə çap olunduğunu də  qeyd edib.

*

maliСнимок - копияmaliСнимокmallСнимок malllСнимок

1856 1
WordPress SEO - escort eskisehir - eskort -
Zero Waste Shop
-

ip stresser

- buy tiktok followers - Elektronik Nargile - yatırımsız deneme bonusu - youtube izlenme satın al