Muhasebe bölümü

Muhasebe işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişime neden olan ve parayla ölçülebilen olayları sürekli ve sistemli bir şekilde kaydeden, sınıflayan, özetleyen ve gerekli finansal bilgileri analiz ve yorumlayarak, finansal raporlar halinde ilgili gruplara sunan bir bilgi sitemidir. Bu ilgili grupların alacakları mali kararlara güven sağlamak amacıyla sunulan finansal tablolar ilgili denetim birimleri tarafından denetime tabi tutulur. Bu açıdan muhasebe bir “bilgi sistemi” ise denetim sunulan bilgiye ilişkin “güvence sistemi”dir.

Küreselleşme, sermaye piyasaların gelişmesi, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal raporların hazırlanması ihtiyacı uluslararası düzeyde geçerliği olan muhasebe standartlarının geliştirilmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra son yıllarda muhasebe uygulamalarında ve bağımsız denetim süreçlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler bu ihtiyacı daha fazla artırmıştır. Muhasebe ve denetim uluslararası bir alandır. Bu alanda alınan bir eğitim, işletmelerin tüm dünyada konuştuğu bu ortak dili anlamanızı ve dünyanın istenilen yerinde iş hayatına atılmanızı sağlar.

*

*

Muhasebe ve denetim programı teorik-analitik ve aynı zamanda mesleki düzenlemelerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program kavramsal çerçeve ve uygulamalarının yanı sıra ekonomi, maliye ve işletme konularında da bilgi sahibi, vizyonu olan ve fark yaratıcı çözümler üreten bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Program mezunlarının kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar, sigorta ve finans piyasası kurumlarında kariyer kurma imkanları vardır.

Eğer finans ve ekonomi tutkunuz varsa, ya da iş dünyası ilginizi çekiyor ve bir şirket bünyesinde kariyer yapmayı amaçlıyorsanız o zaman muhasebe ve denetim programı sizin için doğru bir seçimdir.