QƏZETLƏR

Azərbaycan dilində

1. Azərbaycan qəzeti

2. Xalq qəzeti

3. İki sahil

4. Səs qəzeti

5. Kaspi qəzeti

6. Yeni Azərbaycan qəzeti

7. Palitra qəzeti

8. Mövqe qəzeti

*

9. Respublika qəzeti

10. Azərbaycan müəllimi qəzeti

11. Yeni Müsavat qəzeti

12. İqtisadiyyat

*
Rus dilində

1. Бакинский рабочий

2. Каспий

3. Аргументы и факты