Qiyabi təhsil

Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında tədrisin təşkili “Təhsil haqqında Azərbaycan  Respublikasının qanunu”, “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”, “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları”, “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları”, “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında əsasnamə” və təhsil haqqında digər qanunvericicilik aktları əsasında aparılır.

Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında aşağıda qeyd olunan  ixtisaslar üzrə tədris həyata keçirilir. 

 • Maliyyə
 • Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi
 • Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Gömrük işinin təşkili
 • Beynəlxalq ticarət
 • Mühasibat uçotu və audit
 • Statistika
 • Menecment
 • İnformasiya texnologiyası mühəndisliyi
 • Qida məhsulları mühəndisliyi
 • Coxişlənən malların texnologiyası
 • Metrologiya, standartlaşdırma vəsertifıkasiya
 • İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
 • Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi
 • Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi
 • Marketinq
 • Kommersiya
 • İqtisadiyyat
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
 • Ekologiya
 • Biznesin idarə edilməsi
10887 1
WordPress SEO - escort eskisehir - eskort -
Zero Waste Shop
-

ip stresser

- buy tiktok followers - Elektronik Nargile - yatırımsız deneme bonusu - youtube izlenme satın al