Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin NİZAMNAMƏSİ

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 22 avqust tarixli 365 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

NİZAMNAMƏ

Sertifikat

2488 2