Çoxişlənən malların texnologiyası ixtisası haqqında

“Çoxişlənən malların texnologiyasının mühəndisliyi” – ixtisası üzrə təhsil alan mütəxəssislər lifli materiallların (pambıq yun ipək kimyəvi və təbii liflər) ilkin emalı iplik (əyricilik), parça, trikotaj, boyaq-bəzək, toxunmayan toxuculuq materialları, tikiş-ayaqqabı, gön-dəri, xəz məmulatlarının istehsalı müəssisələrində işləyə bilərlər.

*

“Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”-  ixtisasında təhsil alan mütəxxəsilər dövlət və kommersiya struktularında, konsernlərdə, nazirliklərdə, holdinqlərdə,  firmalarda, ticarət təşkilatlarında və həmçinin ali, orta təhsil müəssələrində, elmi-tədqiqat institutlarında və digər təşkilatlarda işləyə bilərlər.