bayram_foto

* do

r.ü.f.d., dos. Qasımov Bayram Məhəmmədəli oğlu

telefonu: + (994) 12 541 56 93

Qısa bioqrafik məlumat

1956  – Tovuz rayonu, Eyyublu kəndi, Azərbaycan
1963-1973  Tovuz rayonu, Eyyublu kənd orta məktəbi

 

Təhsil, elmi dərəcə və elmi adları

1973 – 1978  Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
2014 – Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 3338.01
2018 – dosent

 

Əmək fəaliyyəti

 • 1978 – 1987  ETLİ “NeftKimyaAvtomat”, Azərbaycan
 • 1987 – 1990 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
 • 1990 – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

*

Tədqiqat sahəsi

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi. Proqramlaşdırma

*

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştrakı

 • Tenth International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing. August 29-30, Lisabon, Portugal 2012;
 • The 2nd World Conference on Soft Computing. December 3-5, Baku 2012
 • The 5th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS 27-29 August, 2015 Baku, Azerbaijan

 

Seçilmiş əsərləri

 1. Shikhlinskaya R.Y.,Gasimov B.M.Fuzzy model of profit maximization for E – shop”, Tenth International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing,. August 29-30, 2012, Lisbon, Portugal, 185-192.
 2. Shikhlinskaya R.Y., Gasimov M.On a solution of one fuzzy logic problem,The 2nd World Conference on Soft Computing December 3-5, 2012, Baku, Azerbaijan, pp. 524–527.
 3. Niftiyev A.A., Shafizade R., Gasimov B.M.,The fuzzy differential equation containing delta function,Journal of Fuzzy Set Valued  Analysis, 2013, pp.1–8.
 4. Gasimov B.M., Shafizade E.R.,Murtuzayeva A.A. Defining optimum regime in the production process described differential equations with variable structure, Journal of Contemporary Applied Mathematics,2013,3, №1, pp.54–63.
 5. Нифтиев А.А., Гасымов Б.М., Шафизаде Э.Р. Нечеткое дифференциальное уравнение содержащее дельта функции, Труды Института Прикладной математики,  2013,c.154 -162.
 6. Qasımov B.M, Niftiyev A.A.,  Şəfizadə E.R. Xarici təsirlər nəzərə alınmaqla sənaye müəssisəsinin dinamik modeli,   Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri,Oktyabr – Dekabr  2013, s.112-120.
 7. Gasimov B.M. Optimal kreditin seçilməsi ilə əsas fondların dinamikası,Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri,Aprel–İyun, 2014, s.34–43.
 8. A. Ghasemi Habashi, B.M. Gasimov, H.C. Efendiyeva and M.M. Mutallimov TECHNOLOGY OF FORECASTING OIL SPREADING ON WATER BY NEURAL NETWORKS, International Journal of Science, Environment ISSN 2278-3687 (O) and Technology, Vol. 3, No 6, 2014, 2096 – 2104
 9. M. Mutallimov, A.A. Murtuzayeva, B.M. Gasimov, A.Kh. Abdullayev. The existence theorem for fuzzy differential equation. The 5th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS  27-29 August, 2015 Baku, Azerbaijan, pp.211-214