Dissertasiya mövzuları

Magistratura mərkəzi 2020-ci il məzunlarının dissertasiya işlərinin elektron variantları

Magistratura mərkəzi üzrə 2019-cu il məzunlarının dissertasiyalarının elektron variantları

Magistr Mərkəzinin dissertasiya mövzularının elektron versiyaları (2018)

Magistrantların dissertasiya mövzularının siyahısı

2017/2018-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş təhsilin I ili əyani şöbə magistrantlarının dissertasiya mövzuları

2016/2017-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani şöbə magistrantların dissertasiya mövzuları

2014/2015-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani şöbə magistrantların dissertasiya mövzuları (el.variant)

“Biznesin idarəedilməsi” (İşletme), “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasları (Uluslararası İlişkiler) üzrə Magistr dissertasiya mövzuları (el.variant)

Qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzularının siyahısı (III kurs) (el.variant)

Qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzularının siyahısı (Tədrisin IV ili) (el.variant)

Qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzuları [əlavə-yanvar, 2017] (el.variant)

2013/2014-cü tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani şöbə magistrantlərın dissertasiya mövzularının SİYAHISI

2013/2014-cü tədris ilində  magistraturaya qəbul olmuş qiyabi şöbə magistrlarin dissertasiya mövzuları (el.variant)

2013/2014-cü tədris ilinin magistr dissertasiya işləri (e.variant) 

2015/2016-cı tədris ilində Magistraturaya qəbul olunmuş əyani şöbə magisrların dissertasiya mövzuları

2015/2016-cı tədris ilində Magistraturaya qəbul olunmuş əyani şöbə magisrların dissertasiya mövzuları (el.variant)

2013/2014-cü tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş qiyabi şöbə magistrantlarin dissertasiya mövzularının SİYAHISI

2012/2013-cü tədris ilində magistraturaya qəbul olunmuş qiyabi şöbə magistrlərin dissertasiya mövzularının SİYAHISI

2014/2015-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani və qiyabi şöbə magistrantların dissertasiya mövzularının SİYAHISI

2016/2017-ci tədris ilində müdafiə etmiş qiyabi magistrantların dissertasiya mövzuları (el.variant)

22280 3