2014/2015-ci tədris ilinin qış sessiyasının İMTAHAN SUALLARININ CAVABLARI (Əyani şöbə, I kurs)

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Azərbaycan tarixi (az)
Azərbaycan tarixi (rus)

Avropa və Amerika ölkələri tarixi (az)
Avropa və Amerika ölkələri tarixi (rus)

Diplomatiyanın əsasları (az)
Diplomatiyanın əsasları (rus)

Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 (az)
Beynəlxalq münasibətlər tarixi-1 (rus)

AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (az)
AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (rus)

Turizmin əsasları (az)

Turizmdə informasiya texnologiyaları-1 (az)

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 (az)
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 (rus)
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 (rus) (davamı)

Sosiologiya (az)
Sosiologiya (rus)

Siosial və iqtisadi coğrafiya (az)
Siosial və iqtisadi coğrafiya (rus)

Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji) (az)
Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji) (rus)

Mülki müdafiə (az)
Mülki müdafiə (rus)

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (az)
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (rus)

İqtisadi informatika (az)
İqtisadi informatika (rus)

İqtisada giriş (az)
İqtisada giriş (rus)

İdarəetmə nəzəriyyəsi (az)

Fizika-1 (Mexanika molekulyar elektrik) (az)
Fizika-1 (Mexanika molekulyar elektrik) (rus)

Fizika (az)
Fizika (rus)

Xətti cəbr (az)
Xətti cəbr (rus)

Xətti cəbr ve riyazi analiz (az)
Xətti cəbr ve riyazi analiz (rus)

Riyaziyyat-1 (az)
Riyaziyyat-1 (rus)

Rus dili

Kimya (az)
Kimya (rus)

Kimya-1 (az)
Kimya-1 (rus)

Xarici dil (ingilis)
Xarici dil (BM qrupları üçün ingilis)

Xarici dil (fransız)

İqtisadiyyat-1 (mikro) (az)

Dizayn (az)
Dizayn (rus)

Mühəndis qrafikası (az)

Mülki müdafiə və Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (az) (Əmtəəşünaslıq fakültəsi, qrup 374)

5859 1