sfera_ekber_foto

dosent Namazəliyev Əkbər Hüseyn oğlu

1955-ci ildə anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitet) planlaşdırma fakultəsinə daxil olmuşdur və 1980-cı ildə institutu bitirmişdir.

1990-cı ildə namizədlik disertasiyasını müdafiə edib, iqtisadiyyat elmləri namizədi adını almışdır.

*

1982-ci ildən 1996-cı ilə qədər Azərbaycan Elmi tədqiqat, Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyat İnstitutunda elmi işçi, baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.  1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləməyə başlamışdır. 1996-cı ildən “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” kafedrasına baş müəllim təyin olunmuşdur.

13 məqalənin müəllifidir.

Evlidir, 1 oğlu var.