Abbasova Könül Akif. “Azərbaycanda xəzər sahili turızm-rekreasıya  potensıalının təhlili və qiymətləndirilməsi”

Abdullayev Nurullah İbrahim.“İstehlakın tənzimlənməsi problemləri”

Abuzərli Coşqun Vüsal.“Regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi yolları”

Aynur Arzu qızı Mikayılova.“Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası”

Babazadə Jalə İlham. “Azərbaycanda idman turizmi və onun inkişaf istiqamətləri”

Bağırova Gülxanım Həsən.“İslahatlar şəraitində xidmət sferasının idarə edilməsi xüsusiyyətləri”

Balasənli Kəmalə Səxavət. “Azərbaycanda alternativ turizm növlərinin inkişaf problemləri”

Daşdəmirova Sona Səyavuş. “Yerli turizm şirkətlərinin satış və stimullaşdırma metodları”

Əliyev Vüsal Fəxrəddin.   Mövzu:“Müasir şəraitdə turizmin strateji planlaşdırılması problemləri”

Əliyeva Nərmin Tərlan. “Torpaq  resurslarının qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji problemləri”

Əlizadə Elsevər Rəhman.“Qlobal ekoloji böhranlar,biosferə antropogen təsirlər və mühafizə tədbirləri”

Əsgərli Pərviz Şamil. “Yoxsulluğun mahiyyəti və sosial-iqtisadi nəticələri”

Əsgərov Musa Qüdrət.“ Əmək bölgüsünün sosial iqtisadi problemləri”

Əyyubov Şahmar Elçin. “Həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi problemləri”

Əyyubzadə Ayşən Nemət. “Azərbaycanlı turistlərin düşüncə xəritələri”

Feyruz Şamilov Faiq. “Ərzaq təhlükəsizliyi və əhalinin həyat səviyyəsi”

Həbibova Şəmsicahan Əhəd qızı. “Qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərin formalaşması mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Həmzəzadə Müstəcəb Arzu. “Azərbaycanda gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi problemləri”

Hüseynova  Gövhər Mahal. “Xarici  ticarət  qiymətlərinin  vergi-gömrük  tənzimlənməsi”

İsbatov Famil Fəxrəddin. “Turizmdə qiymət və qiymətəmələgəlmə problemləri”

İsmayılova Nərmin Namizəd. “Şəki destinasiyasının Azərbaycan turizmində yeri və inkişaf perspektivləri”

İsmayılova Nigar Rafik. «Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizminin təşkili və inkişaf perspektivləri»

Mehrəliyeva Könül Məsləhət. “Azərbaycanda gəlmə turizmin inkişafının əsas problemləri”

Məmmədova Aygün Zülfüqar. “Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri”

Musayev Rəhman Dilbazi. “Hava Nəqliyyatının Azərbaycan Turizminin inkişafında rolu və qiymətləndirilməsi”

Orucova Aydan Ədalət. “Bakının yeni tikililərinin turizmin inkişafına və brendləşməsinə təsiri”

Osmanov  Ceyhun   Vasif. “Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində risklərin proqnozlaşdırılması”

Qafarova Nərmin Cavad. “Azərbaycanda yüksək ixtisaslı mütəxəssis kadrların hazırlanmasının əsas istiqamətləri”

Quliyev Elvin İlqar.“Turizmin inkişafının  maliyyə problemləri və təkmilləşməsi istiqamətləri” 

Rövşən Elşən Oğlu. «Dövriyyə aktivlərinin uçotu və təhlili problemləri»

Səfərli Qaraxan Faiq. “Heyətin Keyfiyyəti və onun sosial-iqtisadi problemləri”

Səlimli  Türkan  Natiq. “Daşınmaz  əmlakın  qiymətləndirilməsində  ipoteka-investisiya  təhlili”

Seyidzadə Nəzakət Mirnağı. “ Turizm destinasiyasının brendləşməsi : İçərişəhər timsalında”

Şirinova Nərminə Raqif .“Turizm xidmətlərinin təşkili problemləri”

Şıxıyev Kamran Yamən. “Ekoloji turizmin xüsusiyyətləri və inkişaf problemlərinin tədqiqi”

Süleymanov Məhəmməd Alı. “Aqroturizmin inkişaf problemləri”

Vüqar Ədalət oğlu Məmmədov.Tikinti məhsulları bazarında qiymətəmələgəlmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Yusifli Sonya Sarvan. “Müəssisədə Əməyin Səmərəliliyinin Yüksəldilməsi İstiqamətləri”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612 1