gomruk_lamiyamüəl. Hüseynova Lamiyə Mavəddin qızı

11 may 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bitirmişdir.

1997-1998-ci illərdə Maliyyə-kredit texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

*

2000-ci ildə “Gömrük işinin təşkili” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

15-dən artıq elmi işin müəllifidir.

Hal-hazırda İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.