biz_ayibai.f.d., müəl. Təhməzova Ayibə Əyyub qızı

8 noyabr 1970-ci ildə Tərtər rayonunda anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu bitirmişdir.

2002-ci ildən həmin Universitetin dissertantı olmuşdur.

2009-cu ildə “Lizinq və biznesin inkişafında onun rolu” mövzusunda dissertasiya işini başa çatdıraraq müdafiə etmişdir.

*

İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

12-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznes inzibatçılığı” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Evlidir, 3 övladı var.