nazar_hicranb/m. Əsgərova Hicran Camal qızı

18 fevral 1958-ci ildə Ağcəbədi rayonunda anadan olub.

1965-1975-ci illərdə Bakı şəhərində orta məktəbi oxuyub.

Məktəbi qurtardıqdan sonra Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Ümumi iqtisad” fakültəsinə daxil olub.

1980-ci ildə institutu bitirdikdən sonra təyinatla Nizami rayon statistika şöbəsinə göndərilib. Burada iqtisadçı, aparıcı iqtisadçı vəzifələrində işləyib.

 

*
1976-ci il noyabrın 1-dən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda baş laborant vəzifəsində çalışıb.

2006-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Ailəlidir, iki oğlu var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI