i.f.d., b/m. Həsənova Arzu Sadıq qızı

sfera_arzu_foto

1966-çı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1985-çi ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1990-çi ildə N.A.Voznesenski adına Bakı filialın Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunu bitirmişdir.

2008-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İgtisad Universitetinin “Sosial sferanın igtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

İki monoqrafiyanın və 14 elmi məgalənin müəllifidir.

Ailəlidır. Bir övladı var.