i.e.n.menec_naila_foto, b/m. Axundova Nailə Fariz qızı

4 noyabr 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialını (indiki İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

*

2003-cü ildə Bakı şəhərində MEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

28-dən çox elmi məqalə və tezislərin, həmçinin monoqrafiyanın müəllifidir.

2016-cı ilin dekabrında UNEC-dəki səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyəti nəzərə alınaraq təşəkkür elan edilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ilin sentyabrından Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasinin baş müəllimidir.