tic_narmina_fotob/m. Əfəndiyeva Nərminə Rasim qızı

1964-cü il dekabrın 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-1986-cı illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1986-1998-ci illərdə Səbail rayon Ticarət idarəsində əmtəəşünas işləmişdir.

 

*

1998-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim, 2000-ci ildən baş müəllim işləyir.

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Ticarət» kafedrasında işləyib.

Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimidir.

6 fənn proqramının, metodiki dərs vəsaitinin, 14 elmi məqalənin müəllifidir.