2016-2017-ci tədris ilinin Qış sessiyasında
üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən tələbələrin imtahan
Cədvəli (bina1, otaq 300)
Sıra
№si
Tarix Saat Tələbənin adı Fakültə/mərkəz Kurs Qrup Fənnin adı
1 07.02.2017 10:20 Abbaslı Elvin Teymuraz İqtisadiyyat və sənaye IV 197-1 Ekonometrika
2 07.02.2017 10:20 Abbaszadə Elvin Cəmşid İqtisadiyyat və sənaye I 808 Xətti Cəbr və Riyazi Analiz
3 07.02.2017 10:20 Abdullayev Pərviz Seyid İqtisadiyyat və sənaye III 842 Beynəlxalq iqtisadi hüquq
4 07.02.2017 10:20 Ağamirzəyev Məhəmməd İqtisadiyyat və sənaye 4 185 İqtisadiyyatın hüqüqi tənzimlənməsi
5 07.02.2017 10:20 Ağazadə Elşən Nadir İqtisadiyyat və sənaye IV 197-2 Maliyyə
6 07.02.2017 10:20 Alızadə Abdulvahid Alı İqtisadiyyat və sənaye 4 197-3 Sənayedə investisiya fəaliyyətinin və innova siya
7 07.02.2017 10:20 Babayev Kamran Rövşən İqtisadiyyat və sənaye III 842 Makroiqtisadiyyat
8 07.02.2017 10:20 Bayramzadə Hüseyn Rövşən İqtisadiyyat və sənaye 4 194 Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları
9 07.02.2017 10:20 Carçıyev Eldun Yəhya İqtisadiyyat və sənaye IV 186 Qiymət və qiymətləndirmə
10 07.02.2017 10:20 Əliyev Elməddin Pərviz İqtisadiyyat və sənaye III 174 İnformatika
11 07.02.2017 10:20 Əliyev Elvin Vasif İqtisadiyyat və sənaye 2 828 Xətti Cəbr və Riyazi Analiz
12 07.02.2017 10:20 Əliyev Kamaləddin Niyazi İqtisadiyyat və sənaye IV 197-2 Sənayedə investisiya fəaliyyətinin və innova siya
13 07.02.2017 10:20 Əliyev Natiq Xoşbəxt İqtisadiyyat və sənaye IV 868 Riyaziyyat-1
14 07.02.2017 10:20 Əlizadə Məhəmməd Zahir İqtisadiyyat və sənaye IV 186 Qiymət və qiymətləndirmə
15 07.02.2017 10:20 Əlizadə Musa Aqil İqtisadiyyat və sənaye 4 868 Beynalxalq Nəqliyyat əməliyyatları
16 07.02.2017 10:20 Əsgərov Ələkbər Əli İqtisadiyyat və sənaye 4 194 Firma iqtisadiyyatı
17 07.02.2017 10:20 Əsğərov Fərhad Ədalət İqtisadiyyat və sənaye 4 870 Dünya qiymətləri
18 07.02.2017 10:20 ƏzimzadəYusif Rauf İqtisadiyyat və sənaye 1 810 Azərbaycan dili və niqt mədəniyyəti
19 07.02.2017 10:20 Əzizov Cavid Əskər İqtisadiyyat və sənaye V Ekonometrika
20 07.02.2017 10:20 Fərzəliyev Elvin Həsən İqtisadiyyat və sənaye IV 866 Ekonometrika
21 07.02.2017 10:20 Fətullayeva Sevinc Rahim İqtisadiyyat və sənaye VI 132-4 İqtisadi informatika
22 07.02.2017 10:20 Hacılı Murad Əbdürrəhim İqtisadiyyat və sənaye V 126 Ekonometrika
23 07.02.2017 10:20 Hacılı Zahidə Mustafa İqtisadiyyat və sənaye 3 846 Statistika
24 07.02.2017 10:20 Hacıyeva Xatirə Zakir İqtisadiyyat və sənaye III 174 Landşaftşünaslıq
25 07.02.2017 10:20 Həsənzadə Fəqan Loğman İqtisadiyyat və sənaye IV 176 Vergi sistemi
26 07.02.2017 10:20 Heydarov Baxşəli Mürsəl İqtisadiyyat və sənaye V 840 Beynəlxalq təşkilatlar
27 07.02.2017 10:20 Hüseynli Asif Rəfail İqtisadiyyat və sənaye IV 194 Qiymət və qiymətləndirmə
28 07.02.2017 10:20 İbişov Cabir Elşad İqtisadiyyat və sənaye IV 181 İnformatika
29 07.02.2017 10:20 İmanov Samiq Cavid İqtisadiyyat və sənaye II 120 İqtisadiyyata giriş
30 07.02.2017 10:20 Kərimov Rüfət Nemət İqtisadiyyat və sənaye III 173-1 Bronlaşdırma sistemləri
31 07.02.2017 10:20 Məhərrəmov Elvin Məhərrəm İqtisadiyyat və sənaye IV 181 Qiymət və qiymətləndirmə
32 07.02.2017 10:20 Məhərrəmzadə Elvin Yaşar İqtisadiyyat və sənaye II 892 Xətti Cəbr və Riyazi Analiz
33 07.02.2017 10:20 Məmmədhəsənov Musa Telman İqtisadiyyat və sənaye 4 182 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüqüqi tənzimlənməsi
34 07.02.2017 10:20 Məmmədov Fikrət Telman İqtisadiyyat və sənaye III 173-1 Azərbaycan tarixi
35 07.02.2017 10:20 Məmmədov İlkin İlyas İqtisadiyyat və sənaye IV 185 Biznesin əsasları
36 07.02.2017 10:20 Məmmədov Rəsul Katib İqtisadiyyat və sənaye IV 178 Kommersiya fəaliyyətlərinin əsasları
37 07.02.2017 10:20 Məmmədov Sunay Firuz İqtisadiyyat və sənaye 4 194 Firma iqtisadiyyatı
38 07.02.2017 10:20 Məmmədov Tural Tariel İqtisadiyyat və sənaye IV 181 Qiymət və qiymətləndirmə
39 07.02.2017 10:20 Möhsümlü Anar Baxşeyis İqtisadiyyat və sənaye III 852 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
40 07.02.2017 10:20 Mövsümzadə Mirhüseyn Nağı İqtisadiyyat və sənaye III 172 Audit
41 07.02.2017 10:20 Mustafayeva Nərgiz Samir İqtisadiyyat və sənaye 4 198 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və tex əsas
42 07.02.2017 10:20 Nağıyev Tərlan Ağahüseyn İqtisadiyyat və sənaye IV 185 Dünya iqtisadiyyatı
43 07.02.2017 10:20 Nağızadə Səbuhi Ədalət İqtisadiyyat və sənaye IV 882 Sosiologiya
44 07.02.2017 10:20 Novruzov Yəhya Araz İqtisadiyyat və sənaye 4 184 Qiymət və qiymətləndirmə
45 07.02.2017 10:20 Novruzova Nəzrin Elşən İqtisadiyyat və sənaye III 854 Beynəlxalq iqtisadi hüquq
46 07.02.2017 10:20 Oruclu Ayşən İlqar İqtisadiyyat və sənaye III 164 Aqrar iqtisadiyyat
47 07.02.2017 10:20 Paşazadə Əli  Rail İqtisadiyyat və sənaye 4 197-3 Sənayedə investisiya fəaliyyətinin və innova siya
48 07.02.2017 10:20 Quliyeva Arifə Arif İqtisadiyyat və sənaye II 892 Xətti Cəbr və Riyazi Analiz
49 07.02.2017 10:20 Qurbanov Coşqun Rövşən İqtisadiyyat və sənaye IV 184 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüqüqi tənzimlənməsi
50 07.02.2017 10:20 Rəhimli Müzəhməd Zeynalabadi İqtisadiyyat və sənaye 2 142 Mühasibat ucotu
51 07.02.2017 10:20 Rəhiyeva Jalə Adil İqtisadiyyat və sənaye III 850 Firma iqtisadiyyatı
52 07.02.2017 10:20 Salayev Rəşad Azad İqtisadiyyat və sənaye IV 198 Nəzəri ekologiya
53 07.02.2017 10:20 Sarıoğlu Elvar Quramoviç İqtisadiyyat və sənaye V Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3
54 07.02.2017 10:20 Səfərzadə Seymur Əhməd İqtisadiyyat və sənaye I 102 Xətti Cəbr və Riyazi Analiz
55 07.02.2017 10:20 Səlimli Kərəm Elman İqtisadiyyat və sənaye 4 882 Diplomatik və konsul xidməti
56 07.02.2017 10:20 Səmədov Kamran Hidayət İqtisadiyyat və sənaye III 856 Bank işi
57 07.02.2017 10:20 Sərdarlı Sərdar Kifayet İqtisadiyyat və sənaye III 840 Beynəlxalq təşkilatlar
58 07.02.2017 10:20 Vaqifzadə Vahid Rövşən İqtisadiyyat və sənaye III 844 Beynəlxalq iqtisadi hüqüq
59 07.02.2017 10:20 Xankişiyeva Xanım Xankişi İqtisadiyyat və sənaye IV 198 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı
60 07.02.2017 10:20 Yusifov Namiq Məzahir İqtisadiyyat və sənaye IV 186 İnformasiya iqtisadiyyatı
61 07.02.2017 10:20 Zahidli Zahid Qeys İqtisadiyyat və sənaye IV 194 Dünya iqtisadiyyatı
62 07.02.2017 10:20 Zeynalov Yusif Mais İqtisadiyyat və sənaye III 852 Beynəxalq iqtisadiyyat
63 07.02.2017 10:20 Ərşadlı Xəyal Vaqif İqtisadiyyat və sənaye IV 176 İnformasiya iqtisadiyyatı
64 07.02.2017 10:20 Sadəddinov Rüstəm Sadəddin İqtisadiyyat və sənaye III 856 Ərzaq təhlükəsizliyi
65 07.02.2017 10:20 İsmayılova Cəmilə Habil İqtisadiyyat və sənaye III 184 İnformasiya iqtisadiyyatı
66 07.02.2017 10:20 Səfərov Elnur Rəfail İqtisadiyyat və sənaye III 856 Beynəlxalq iqtisadi hüquq
67 07.02.2017 10:20 Ağazadə Nurlan Vaqif İqtisadiyyat və sənaye III 172 Sənayenin təşkili və idarəedilməsi
68 07.02.2017 10:20 Ələsgərova Nərminə Arzu Əmtəəşünaslıq IV 353 Dizayn reklamı
69 07.02.2017 10:20 Əlizadə Leyla Vəli Maliyyə və mühasibat III 492 İnsan resurslarının idarə edilməsi
70 07.02.2017 10:20 Məmmədova Lamiyə Hikmət Maliyyə və mühasibat V Makroiqtisadiyyat
71 07.02.2017 10:20 Mailli Rəşid Vüqar Maliyyə və mühasibat I 658 İqtisdiyyata giriş
72 07.02.2017 10:20 Umudov Tamerlan Adil Texnologiya və dizayn III 775 Moda və kostyumun tarixi
73 07.02.2017 10:20 Dərgahlı Dərgah Cahangir İqtisadiyyat və sənaye IV 180 Audit
74 07.02.2017 10:20 İsmixanov Allahverdi Elnur İqtisadiyyat və sənaye IV 872 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri
1082 2