biz_renai.e.n., dos. Abbasova Rəna Ələsgər qızı

1956-1966-cı illərdə Bakı şəhəri, 158 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirib.

İqtisad elmləri namizədi, dosentdir.

 

*

1972-1975-cü illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil alıb.

1975-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllm, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləyib.

Milli iqtisadiyyatın aktual problemlərinə aid 60-a qədər elmi əsərin, dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.