ADİU-da “Tələbə rektor” seçkiləri keçirildi

ADİU Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən 1 illik “Tələbə rektor” seçkilərinə hazırdır. 24 fevral günü əyani formada təhsil alan 14.407 tələbə öz seçdiyi namizədinə səs verdi.

Hər tədris binası üzrə səsvermə saat 10:00-17:00`a qədər aşağıdakı göstərilən otaqlarda keçirildi:

1 saylı tədris binası: 120-ci otaq
2 saylı tədris binası: 101-ci otaq
3 saylı tədris binası: 41-ci otaq
4 saylı tədris binası: 414-cü otaq

1274 2