aqayeva_seadetAğayeva Səadət Etiqad qızı

10 may1965-cı ildə  Bakı şəhərində anadan olub.

1982-ci ildə Axundov ad. Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutuna  daxil olub;
1987-ci ildə Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi  ixtisasını  bitirib.

1987-2002-ci illərdə Abşeron rayonu 1 № məktəbdə rus dili müəllimi işləyib.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Rus dili» kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul olunub.

2012-ci ildən  «Rus dili» kafedrasında 0,5  ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

 Ailəlidir. İki övladı var.

 

 

*
Nəşr olunmuş əsərlər

  1. Методические особенности использования текстов массовой коммуникации в учебных целях. 2010-cu ildə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2010
  2. Аудирование и упражнения при обучении русскому языку. 2010-11-ci illərdə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2011
  3. Методика формирования правильной и чистой речи студентов с использованием средств обучения. «Sivilizasiya» jurnalı № 5 2013
  4. Методика использования наглядности при изучении учебных текстов.

*
Dərs vəsaiti

Русский язык. Пособие по развитию профессиональной речи (для студентов факультета «Товароведения»)  Bakı 2012