tic_kifayat_fotoAğamalıyeva Kifayət Süleyman qızı

1952-ci il sentyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olmuşdur.

1969-1973-cü illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Sənaye mallarının əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili fakültəsində təhsil alıb.

 

*
1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı» kafedrasında baş laborant işləmişdir.

Müxtəlif illərdə Reklam» kafedrasında baş laborant işləmiş və saathesabı müəllim kimi dərs demişdir.

2005-ci ildən «Ticarət» kafedrasında işləyib.

Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının assistentidir.