huseynova_vafa_foto_nazarii.ü.f.d., Hüseynova Vəfa Arif qızı

01.01.1974-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1997-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu Əməyin iqtisadiyyatı və sosioligiyası  ixtisası üzrə  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2015-ci ildə “Məcmu tələb və məcmu təklifin makroiqtisadi tarazlıq problemi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. (5307.01-İqtisadi nəzəriyyə).

 

 

 

2001-2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda baş laborant;
1998-2000-ci illərdə  “Ümumiqtisad” kafedrasında müəllim vəzifələrində işləmişdir.

2014-2017-ci illərdə «Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat» kafedrasının assistenti olub.

2017-ci ildən UNEC-in Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” (rus dilində)  kafedrasının assistentidir.

Ailəlidir. Bir övladı var.