huseynova_vafa_foto_nazarii.e.n. Hüseynova Vəfa Arif qızı

2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Nəzəri
və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının assistenti olub.

2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının müəllimidir.