huseynova_vafa_foto_nazarii.ü.f.d., Hüseynova Vəfa Arif qızı

01.01.1974-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1997-cı ildə Bakı Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Əməyin iqtisadiyyatı və sosioligiyası”  ixtisasını  fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.

2015-ci ildə “Məcmu tələb və məcmu təklifin makroiqtisadi tarazlıq problemi” mövzusunda, namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. (5307.01-İqtisadi nəzəriyyə).

 

 

 

2001-2014-cü ildə baş laborant ADİU.

1998-2000-ci il  “Ümumiqtisad” kafedrasında müəllim.

2014-2017-ci ildə «Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat» kafedrasının assenti.

2017-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitenin “Rus iqtisad məktəbinin“ “İqtisadiyyat”  kafedrasının assenti.

Ailəlidir. Bir övladı var.