huseynova_vafa_foto_nazariasst. Hüseynova Vəfa Arif qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Nəzəri
və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının assistentidir.