ELAN

28-30 sentyabr 2016-cı il tarixində Azərbaycan Texniki Universitetində “Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi-texniki konfrans keçiriləcəkdir.

Məqalələrin son qəbul tarixi 15 iyun 2016-cı il tarixinə kimidir.

Konfrans haqqında məlumatları AzTU-nun (www.aztu.edu.az/azp/) portalında, konfranslar bölməsindən əldə etmək olar.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

1058 2