cog_tahir_fotob.e.n., dos. Tarıverdiyev Tahir Ramazan oğlu

17 yanvar 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Coğrafiya-biologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.
1981-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdır.

1981-ci ildən 1995-ci ilədək AMEA-nın Zoologiya İnstitutunda işləmiş­dir.

1981-1983-cü illərdə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdə olmuş­­dur.

1993-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi elmi adı almışdır.

1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyir.
Hazırda “Ətraf mühiitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasının dosentidir.

Evlidir, iki övladı var.