qeyri_sevinc_fototex.f.d., b/m. Abbasova Sevinc Məhəddin qızı

15 fevral 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Bakı filialına qəbul olunmuş, 1997-ci ildə Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1997-ci ildən “Qeyri ərzaq malları əmtəəşünaslığı” kafedrasında baş laborant, 1998-ci ildən saathesabı müəllim, 1999-cu ildən assistent, 2003-cü ildən baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

 

*

1998-ci ildə İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə dissertant təsdiq olunub.
Həmin ildən “Yeni kompozisiyalar əsasinda alınan ətriyyat-kosmetika mallarının bəzi istehlak xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda dissertasiya üzərində işləyib.
2017-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəəcəsinə layiq görülüb.

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının baş müəllimidir.

19 məqalə, 2 dərslik, 2 tipik proqram və 1 metodik göstərişin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.