qeyri_xumar_fotob/m. Abbasova Xumar Məmməd  qızı

07 dekabr 1937-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1956-cı ildə K.Marks adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Ticarət-iqtisad fakültəsinin Sənaye mallarının əmtəəşünaslığı ixtisasına daxil olmuşdur.
1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin həmin ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

*

1961-ci ildən “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasında, 2001-2015-ci illərdə İqtisad Universitetinin “Qeyri əqzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 10 iyul 2008-ci il tarixli qərarı ilə UNEC-in fəxri dosenti adı verilmişdir.